Bibelselskapet søker leder av konfirmantsatsing

Vi søker fagutvikler/forlagsredaktør for konfirmantsatsing i Bibelselskapet og Verbum forlag. Søknadsfrist: 15. mars 2021.

Jente holder opp konfirmantbibel

Mellom 35–40.000 tenåringer konfirmerer seg i Den norske kirke og andre kirkesamfunn hvert år. Er du den som kan lede arbeidet med å utvikle det beste konfirmantopplegget på markedet for at tenåringene kan bli bedre kjent med Bibelen? Er du den som kan hjelpe alle de fantastiske medarbeiderne i små og store menigheter å ta det i bruk?

Som leder av konfirmantsatsningen i Bibelselskapet blir du del av forlagsstaben, men må jobbe tett med de andre avdelingene i Bibelselskapet for å lykkes med helheten i prosjektet. Du vil være et viktig bindeledd til beslutningstakere i ulike kirkesamfunn og organisasjoner som utvikler retningslinjer for trosopplæring.

Stilling

Fagutvikler/forlagsredaktør for konfirmantsatsing i Bibelselskapet og Verbum forlag.

Stillingstype

100 % treårig prosjektstilling med mulighet for fast ansettelse.

Søknadsfrist

15. mars 2021

Stillingens formål

 • Realisere Bibelselskapets visjon "Bibelen i bruk", ved at Bibelen gjøres tilgjengelig på ulike måter for alle konfirmanter.
 • Etablere og pleie et bredt kontaktnettverk blant de som jobber til daglig med konfirmanter og trosopplæring.
 • Videreføre Bibelselskapets høye krav til troverdighet og kvalitet i alle utgivelser.

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Lede utviklingsarbeidet av Konfirmantbibelen og konfirmantopplegg både på papir og digitalt, samt å gjøre det kjent og hjelpe målgruppene å ta det i bruk.
 • Sikre god dialog og samarbeid med faggrupper innen trosopplæring.
 • Økonomistyring for prosjektet.
 • Prosjektledelse på tvers av ulike avdelinger i Bibelselskapet.
 • Ansvar for å kartlegge eksisterende behov i konfirmantarbeidet og rekruttere bidragsytere til å utvikle det beste konfirmantopplegget for dagens konfirmanter.

Kompetanse og erfaring

 • Har høyere relevant utdanning
 • Erfaring fra konfirmantarbeid
 • Bredt nettverk blant de som jobber med konfirmanter
 • Pedagogisk forståelse
 • Dyktig til å lede kreative prosesser
 • Har høy språkkompetanse
 • Har forståelse og teft for økonomi og evne til å skape gode salgstall i samarbeid med salgssjef
 • Publisistisk erfaring fra forlags- eller mediebransjen er en fordel.

Personlige egenskaper

 • God på samarbeid og flink til å knytte kontakt med mennesker
 • Strukturert
 • Utviklingsorientert
 • Høy arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Bibelselskapet tilbyr

 • En meningsfull jobb i en kristen organisasjon med godt omdømme
 • Et stabsfellesskap med ulike mennesker som jobber mot samme mål
 • Kontorer sentralt i Oslo sentrum
 • Pensjon i Statens pensjonskasse og lønn etter avtale
 • Et stort internasjonalt nettverk gjennom United Bible Societies


Kontakt ved spørsmål

Arne Christian Konradsen (forlagssjef)
E-post ark@bibel.no, Tlf 95 89 87 19