Regnskapscontroller

Bibelselskapet søker regnskapscontroller i 100% stilling.

Om Bibelselskapet

Det Norske Bibelselskap ble etablert i 1816, og er en tverrkirkelig stiftelse. Bibelselskapet er medlem av De forente bibelselskaper. Sammen med 150 andre bibelselskap over hele verden jobber vi for at alle som ønsker det, skal få tilgang til Bibelen på et språk de forstår og til en pris de har råd til å betale. Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven støtter årlig mer enn 90 prosjekter i over 40 land, hovedsakelig innen bibeldistribusjon og -oversettelse. Årlig samler vi inn mellom 30 og 40 millioner kroner til dette arbeidet.

Stillingsbeskrivelse:

Du vil ha en sentral rolle innenfor regnskap og regnskapsavslutninger. Du blir en viktig ressursperson for faglig støtte innenfor regnskap, avgift og skatt og ikke minst en god støttespiller for administrasjonssjefen generelt innenfor økonomiområdet. I tillegg vil du delta i stiftelsens budsjettarbeid. Du vil få muligheten til å jobbe med varierte og utviklende oppgaver i spennet mellom operative og overordnede oppgaver.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Regnskap, budsjett og økonomistyring
 • Delta i årsavslutning, inklusive årsoppgjørsprosess, kontakt med revisor og rapportering til myndigheter
 • Delta i budsjettprosess
 • Ansvar for månedsavslutningsprosess og periodisk rapportering internt/eksternt innenfor regnskap, skatt og avgift
 • Løpende og operativt regnskapsarbeid, herunder løpende regnskapsførsel og avstemminger
 • Deltagelse i prosessutvikling og digitaliseringsprosjekter innenfor økonomiområdet.
 • Ansvar for grunndata direkte knyttet til regnskapsprosessen, herunder kontoplan, regnskapsdimensjoner og anleggsregister
 • Ad hoc rapporteringsoppgaver og analyser
 • Oppfølging av prosjekter bl.a. prosjekter med Norad-støtte via Digni
 • Bistå i søknads- og rapporteringsprosessen på prosjekter ang. budsjett og økonomi
 • Avstemming av bevilgninger til internasjonalt arbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse innenfor regnskap/skatt/avgift eller revisjon
 • Erfaring fra tilsvarende funksjon er en fordel
 • Solid regnskapsforståelse og evne til å se sammenhenger mellom prosess og tall
 • God faglig kompetanse innenfor regnskap, skatt og avgift
 • God innsikt i bruk av teknologi og systemer for optimalisering av regnskapsprosesser
 • Høy Excel-kompetanse

Hvem er du?

Du brenner for og trives med regnskapsfaget og har god forståelse for både regnskap og tall. Du trives med variasjonen som både operative og overordnede oppgaver gir. Du synes det er spennende med nye løsninger og ønsker å delta i forbedringsprosjekter. Du er strukturert, nøyaktig, nysgjerrig og effektiv. Du trives med at det er mye som skjer og at du gjennom initiativ selv får ting til å skje. Du ser på en utfordring som ny lærdom og ønsker å utvikle deg videre hos oss.

Arbeidssted:

Bibelselskapets kontor sentralt i Oslo sentrum.

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å jobbe med det alle kristne uavhengig av kirkesamfunn har felles: Bibelen.
 • Lønn etter avtale, gode forsikringsordninger og solid pensjonsordning gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK).
 • Mulighet til å besøke våre spennende prosjekter.

Det er en forutsetning at du kan jobbe ihht organisasjonens kristne identitet og visjon. Bibelselskapet er en IA-bedrift.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Økonomi- og administrasjonssjef Jan Lorang Brynildsen på telefon 90928375 eller på e-post jlb@bibel.no.

Søknadsfrist: 25. September 2022.

Søknad sendes gjennom finn.no

Kontakt Oss