Banner med en forside av Logos Bibelleseplan og et oppslag fra samme heftet. Overskriften leser: Logos, Guds ord i hverdagen

Forskjellen mellom Logos og andre leseplaner er at tekstene har en «anvendelse» for hver dag. Tanken er at denne skal utfordre leserne til å bruke bibelteksten på seg selv, og ta den med inn i eget liv.

Espen Hetland - Redaktør
Omslag for tredje utgave av Logos 2023. Sau som beiter.

Hva er LOGOS?

Bruker du Logos som din bibelleseplan får du hjelp til:

  • å la bibelteksten møte tro, liv og tanke.
  • å oppdage Guds store gjerninger.
  • bibelmeditasjon og ettertanke, takk og bønn.

Det som skiller Logos fra andre leseplaner er at vi har utviklet den såkalte «Logos-metoden»:

Les dagens ingress og bibelavsnitt
Oppdag det som står
Grunn på Ordet
Overfør det du har lest til din hverdag
Samtal med andre om det Gud har vist deg

Ved hjelp av refleksjonsspørsmål, daglige anvendelser og spørsmål til samtale leder Logos deg gjennom Guds Ord og utruster troen din i møte med hverdagen.

Som abonnent mottar du fire hefter i året. I disse heftene leser vi bok for bok. Alle bibelbøkene gjennomgås i sin helhet. De større bøkene, som evangeliene og de store profetbøkene, deles opp i litt mindre bolker, slik at de leses i flere etapper.

Jeg brukte Scripture Union-metoden (den internasjonale betegnelsen på LOGOS-metoden) gjennom tenårene. Det skapte en vane i meg – en vane som gav meg en regelmessig rutine for bibellesing.

N.T. Wright - Hentet fra podcasten «Ask N.T. Wright anything» episode 166
To oppslag med Logos
Seks forsider av Logos bibelleseplan

Bibelgruppa

Hvert nummer av Logos inneholder spørsmål til studie og samtale, og egner seg derfor godt for bibelgrupper, andre kristne fellesskap eller for en samling rundt Bibelen i familien.

Men Logos fungerer også ypperlig for individuelt bruk med strukturerte planer for daglig bibellesning og hjelp til refleksjon, kontinuitet og dypdykk i bibeltekstene.

De ukentlige spørsmålene og studieplanen er godkjent av Kristelig Studieforbund og åpner derfor for muligheten til å kunne søke økonomisk støtte til kurs og studiegrupper.

LOGOS bibelleseplans historie

Logos har en lang historie som har blitt ivaretatt av Bibelleseringen i Norge siden 1882. I 2018 ble Bibelleseringen en del av Bibelselskapet. Sammen med Logos videreføres også bibelleseplanen Alfa Super for barn og ungdom.

– Leseplanen som Logos følger, er utarbeidet av Scripture Union, en bevegelse som startet i England i 1868. Dette arbeidet begynte omtrent samtidig med søndagsskoleframveksten i USA og Europa. Det ble viktig at barn også fikk lære det som sto i Bibelen. Derfor var planene opprinnelig tilpasset de yngste. Etter hvert som barna vokste, ble det behov for å utvide tilbudet, forklarer tidligere redaktør Jorunn Sjaastad.

Internasjonalt er Bibelleseringen kjent som Scripture Union og i likhet med Bibelselskapet er også dette en verdensomspennende og økumenisk organisasjon.

– Bibelleseringen, smak på navnet: Å være i origo for en ring som favner om bibelarbeidet i 120 land, og som har målsetning om å bringe de bibelske tekstene inn i dagliglivet til leserne, dette kan også du bli en del av, sier Sjaastad.

Kontakt Oss