Stor bibelmangel i Venezuela
Gi sammenEn Bibel koster 49 kroner
Gå til forsiden

Paulus’ første brev til korinterne

16

Innsamlingen til menigheten i Jerusalem

1 Når det gjelder innsamlingen til de hellige, skal også dere gjøre slik jeg har pålagt menighetene i Galatia. 2 Hver søndag skal hver enkelt legge til side hjemme hos seg selv så mye som han er i stand til, for at innsamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer. 3 Når jeg er kommet, skal jeg la dem dere finner skikket, få anbefalingsbrev og sende dem til Jerusalem med gaven. 4 Om det viser seg å være best at jeg også reiser, kan de dra sammen med meg.

Sluttord og hilsener

5 Jeg kommer til dere når jeg har vært i Makedonia. Der reiser jeg bare igjennom, 6 men hos dere vil jeg nok bli en stund, kanskje vinteren over. Så kan dere utruste meg for reisen videre, hvor den nå går. 7 Denne gangen vil jeg ikke bare komme på et kort besøk til dere, men håper å kunne bli en tid, hvis Herren vil. 8 I Efesos blir jeg til pinse. 9 Her har det åpnet seg en stor dør for en rik virksomhet, og det er mange motstandere.

10 Når Timoteus kommer, så sørg for at han kan kjenne seg trygg hos dere. For han gjør Herrens gjerning akkurat som jeg selv. 11 Derfor skal ingen se ned på ham. Hjelp ham videre på reisen og la ham fare med fred, så han kan komme til meg. Jeg og brødrene venter på ham.

12 Når det gjelder vår bror Apollos, har jeg bedt ham inntrengende om å reise til dere sammen med de andre brødrene. Men han vil ikke på noen måte reise nå; han kommer så snart han får anledning. 13 Vær våkne, stå fast i troen, vær tapre og sterke! 14 La alt dere gjør, skje i kjærlighet.

15 Enda en ting ber jeg dere om, brødre. Dere vet at familien til Stefanas var de første som ble vunnet i Akaia, og at de har viet seg til tjenesten for de hellige. 16 Også dere må underordne dere under slike som dem og under enhver som er medarbeider og står i arbeidet. 17 Jeg er glad for at Stefanas og Fortunatus og Akaikus er kommet. De har oppveid savnet av dere 18 og beroliget både meg og dere. Slike som dem skal dere vise anerkjennelse.

19 Menighetene i Asia hilser dere. Akvilas og Priska og menigheten som samles i deres hus, hilser dere hjertelig i Herrens navn. 20 Alle brødrene her sender sin hilsen. Hils hverandre med hellig kyss!

21 Hilsen med min egen, Paulus’ hånd. 22 Den som ikke elsker Herren, han være forbannet! Marana ta! 23 Herren Jesu nåde være med dere! 24 Min kjærlighet er med dere alle i Kristus Jesus.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.