Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Andre Krønikebok

11

Rehabeam styrker sitt kongedømme

1 Så snart Rehabeam var kommet til Jerusalem, samlet han hele Juda-folket og Benjamins stamme, hundre og åtti tusen utvalgte krigere. De skulle kjempe mot Israel og vinne riket tilbake for Rehabeam.

2 Da kom Herrens ord til gudsmannen Sjemaja, og det lød så: 3 «Si til Juda-kongen Rehabeam, Salomos sønn, og til alle israelittene i Juda og Benjamin: 4 Så sier Herren: Dere skal ikke dra opp og kjempe mot brødrene deres. Dra hjem igjen, hver til sitt hus! For det som har hendt, er kommet fra meg.» Da adlød de Herrens ord; de snudde om og gikk ikke mot Jeroboam.

5 Rehabeam ble boende i Jerusalem, og mange byer i Juda bygde han om til festningsbyer. 6 Slik bygde han Betlehem, Etam og Tekoa, 7 Bet-Sur, Soko og Adullam, 8 Gat, Maresja og Sif, 9 Adorajim, Lakisj og Aseka, 10 Sora, Ajjalon og Hebron. Disse befestede byene lå i Juda og Benjamin. 11 Han gjorde festningene sterke, innsatte kommandanter i dem og forsynte dem med lager av mat, olje og vin. 12 I hver enkelt by hadde han skjold og spyd. Slik gjorde han dem meget sterke, så han kunne ha herredømme over Juda og Benjamin.

13 Prestene og levittene i hele Israel kom fra alle kanter av landet og gikk over til Rehabeam. 14 Levittene forlot sine jorder og sine eiendommer og drog til Juda og Jerusalem, fordi Jeroboam og hans sønner drev dem bort fra tjenesten som prester for Herren. 15 Han innsatte andre prester på offerhaugene, for bukkene og kalvene som han hadde laget. 16 Folk fra alle Israels stammer som la vinn på å søke Herren, Israels Gud, fulgte prestene og levittene; de kom til Jerusalem for å ofre til Herren, sine fedres Gud. 17 De styrket kongedømmet i Juda og sikret riket for Rehabeam, Salomos sønn, i tre år. For så lenge fulgte de i Davids og Salomos spor.

18 Rehabeam tok Mahalat til hustru. Hun var datter av Jerimot, Davids sønn, og Abihajil, datter av Eliab, Isais sønn. 19 Med henne fikk han sønnene Je'usj, Sjemarja og Saham. 20 Siden tok han Ma'aka, Absaloms datter, til hustru. Med henne fikk han Abia, Attai, Sisa og Sjelomit. 21 Rehabeam elsket Ma'aka, Absaloms datter, mer enn alle sine andre hustruer og medhustruer. Han hadde nemlig tatt seg atten hustruer og seksti medhustruer. Og han fikk tjueåtte sønner og seksti døtre. 22 Rehabeam gjorde Abia, sønn av Ma'aka, til høvding og fører blant brødrene; for han tenkte å la ham bli konge. 23 Men han var klok nok til å la alle sine sønner bo spredt omkring i Juda og Benjamin, i alle de befestede byene der. Han gav dem rikelig forsyning av mat og skaffet dem mange hustruer.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.