Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Andre Krønikebok

22

Kong Akasja og hans mor Atalja

1 Innbyggerne i Jerusalem gjorde Akasja, Jorams yngste sønn, til konge etter ham. For alle de eldre sønnene var blitt drept av en røverflokk som kom til leiren sammen med araberne. Slik ble Jorams sønn Akasja konge i Juda. 2 Akasja var tjueto år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i ett år. Hans mor hette Atalja og var datter av Omri. 3 I sin ferd var også Akasja som kongene av Akabs ætt; for moren, som gav ham råd, forførte ham til ugudelighet. 4 Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, likesom Akabs ætlinger; for de var hans rådgivere etter farens død, til skade for ham selv.

5 Det var deres råd han fulgte da han sammen med Israels-kongen Joram, Akabs sønn, drog i hærferd mot arameerkongen Hasael og kjempet mot ham ved Ramot i Gilead. Men Joram ble såret av arameerne. 6 Da vendte han tilbake til Jisre'el for å få leget de sår han hadde fått ved Ramot under kampen med arameerkongen Hasael. Og Juda-kongen Akasja, Jorams sønn, drog ned til Jisre'el for å se til Joram, Akabs sønn, mens han lå syk.

7 Men det var Gud som ville at Akasja skulle gå til grunne; derfor laget han det så at han kom til Joram. For da han var kommet dit, drog han sammen med Joram ut mot Jehu, sønn av Nimsji, som Herren hadde salvet til å utrydde Akabs ætt. 8 Og mens Jehu holdt på å fullbyrde dommen over Akabs ætt, møtte han Judas stormenn og Akasjas brorsønner som var i tjeneste hos kongen, og han drepte dem. 9 Siden lette han etter Akasja, og han ble grepet mens han holdt seg skjult i Samaria. De førte ham til Jehu og drepte ham. Så gravla de ham; for de sa: «Han er da en ætling av Josjafat som søkte Herren av hele sitt hjerte.» Nå var det ingen igjen av Akasjas ætt som var i stand til å overta kongedømmet.

10 Da Atalja, mor til Akasja, fikk vite at hennes sønn var død, satte hun seg fore å utrydde hele kongeætten i Juda. 11 Men kongsdatteren Josjabat tok i hemmelighet Akasjas sønn Joasj bort fra de kongssønnene som skulle drepes. Hun førte ham og fostermoren hans inn i et kammer. Og Josjabat, kong Jorams datter, som var gift med presten Jojada, – hun var altså søster av Akasja – gjemte gutten der for Atalja, så hun ikke fikk drept ham. 12 Siden var han hos Josjabat i Guds hus. Han holdt seg skjult i seks år, mens Atalja regjerte i landet.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.