Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Andre Krønikebok

4

Utstyret til tempelet

1 Salomo laget et bronsealter. Det var tjue alen langt, tjue alen bredt og ti alen høyt. 2 Så laget han havet av støpt metall. Det var sirkelformet og målte ti alen fra kant til kant. Høyden var fem alen, og omkretsen målte tretti alen med målesnor. 3 Nedenfor kanten var det bilder av okser hele veien rundt. De omkranset hele havet, ti på hver alen. Det var to rader med okser, støpt i ett med havet. 4 Havet sto på tolv okser; tre av dem vendte mot nord, tre mot vest, tre mot sør og tre mot øst. De sto alle med bakkroppen innover, og havet hvilte på dem. 5 Det var en håndsbredd tykt, og kanten var laget som kanten på et beger, formet som en lilje. Det rommet tre tusen bat.

6 Så laget han ti fat og satte fem på den høyre siden og fem på den venstre siden. De skulle brukes til vasking. Det som hørte til brennofferet, ble skylt i dem. Men prestene skulle vaske seg i havet. 7 Han laget også ti lysestaker av gull ifølge forskriftene og satte dem i tempelet, fem på den høyre siden og fem på den venstre siden. 8 Han laget ti bord som han stilte opp i tempelet, fem på den høyre siden og fem på den venstre siden. Han laget også hundre offerskåler av gull. 9 Så bygde han prestenes forgård og den store forgården med dører til. Dørene kledde han med bronse. 10 Havet satte han på den høyre siden, mot sørøst.

11 Hiram laget grytene, ildskuffene og offerskålene. Dermed var Hiram ferdig med det håndverksarbeidet han skulle gjøre for kong Salomo i Guds hus: 12 to søyler; to skåler på søylehodene øverst på søylene; to slyngornamenter til å dekke de to skålene; 13 de fire hundre granateplene til de to slyngornamentene – to rader granatepler til hvert ornament, til å dekke de to skålene på søylehodene øverst på søylene. 14 Han laget vognstativene og fatene til hvert av dem, 15 havet – det var bare ett – og de tolv oksene under det, 16 grytene, ildskuffene og gaflene. Alt dette utstyret som mester Hiram laget for kong Salomo til Herrens hus, var av polert bronse.

17 Det var på Jordan-sletten kongen lot dem bli støpt, i den tykke leirjorden mellom Sukkot og Sereda. 18 Salomo fikk laget alt dette utstyret i slike mengder at det ikke var mulig å si hvor mye bronsen veide.

19 Salomo fikk også laget alle de andre gjenstandene som skulle være i Guds hus: gullalteret og bordene som skuebrødene skulle ligge på, 20 lysestakene med lamper som skulle tennes ifølge forskriftene – de sto foran Det aller helligste og var av rent gull – 21 blomsterornamentene, lampene og tengene av gull, ja, av det fineste gull, 22 lysesaksene, offerskålene, kannene og glopannene av rent gull. Inngangsdørene til tempelet, både de indre dørene til Det aller helligste og dørene inn til selve tempelet, var av gull.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.