Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Petera nubbi girji

3

Hearrá beaivi boahtá

1 Ráhkkásiiddán, dát lea nubbi girji maid mun didjiide čálán. Goappašagain mun lean dáhtton boktalit din vuoigatlaš miela 2 ja ávžon din atnit muittus sániid maid bassi profehtat ovdal leat sárdnon, ja Hearrámet ja Beastámet báhkkoma maid lehpet ožžon iežadet apostaliin.

3 Ovddimustá fertebehtet diehtit ahte maŋimuš áiggiid bohtet bilkideaddjit geat diktet anistumiideaset dolvvodit iežaset. 4 Sii dadjet bilkidemiin: “Leago son mahkáš boahtán, nugo lohpidii? Min áhčit leat jápmán, ja buot lea nugo lea leamaš máilmmi sivdnideami rájes.” 5 Sii eai dáhto diehtit ahte áiggiid álggus ledje almmit ja eanan maid Ipmila sátni sivdnidii čázis ja čáziin. 6 Čáziin ja sániin dološ máilbmi maid heavahuvvui dulvái. 7 Muhto dáláš almmiid ja eatnama lea seammá sátni vurken dola várás: Dat leat áimmuin gitta duopmobeaivái, go ipmilmeahttumat duššet.

8 Muhto allet dii, ráhkkásiiddán, vajáldahte ahte Hearrái okta beaivi lea dego duhát jagi ja duhát jagi dego okta beaivi. 9 Ii Hearrá leat maŋideamen iežas lohpádusa, vaikko muhtumat atnet dan maŋideapmin. Son baicca lea dinguin gierdavaš, danne go son ii dáhto ahte guhtege láhppo, muhto ahte buohkat jorgalivčče.

10 Hearrá beaivi boahtá dego suola. Dan beaivvi albmi duššá stuorra šlámain, almmigáhppálagat bullet ja hádjosit. Dalle báljaga eanan ja buot maid olmmoš lea dahkan eatnama alde.

11 Go buot dát ná bieđganit, de dii fertebehtet eallit bassin ja ipmilbalolažžan juohke dáfus 12 go vuordibehtet Ipmila beaivvi ja hoahpuhehpet dan boahtima, dan beaivvi mii buolláha ja háddje almmi ja suddada almmigáhppálagaid. 13 Muhto mis lea su lohpádus, ja dasa mii luohttit go vuordit ođđa almmi ja ođđa eatnama gos vanhurskkisvuohta ássá.

14 Ráhkkásiiddán, go dii vuordibehtet dán, de vigget eallit nu ahte Hearrá gávnnašii din buhtisin ja láitemeahttumin ja dis livččii ráfi. 15 Atnet iežadet bestojupmin dan ahte Hearrá lea gierdavaš. Nuhan maid min ráhkis viellja Paulus lea čállán dan viisodaga mielde mii sutnje lea addojuvvon. 16 Nu son dadjá buot girjjiinis main guorahallá dáid áššiid. Dain lea gal feara mii maid lea váttis ipmirdit, ja diehtemeahttun ja stáđismeahttun olbmot botnjet daid nugo maiddái eará bassi čállagiid, heavvun alcceseaset.

17 Go dii, ráhkkásiiddán, lehpet beassan diehtit dán, de galgabehtet váruhit amadet gessojuvvot ipmilmeahttun olbmuid čádjádusaide ja massit coavcci. 18 Ovdánehket Hearrámet ja Beastámet Jesus Kristusa árpmus ja dovdamis. Sutnje lehkos hearvásvuohta dál ja gitta agálašvuođa beaivvi rádjái. Amen.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.