Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Apostlenes gjerninger

24

Anklagen mot Paulus

1 Fem dager senere ankom øverstepresten Ananias sammen med en del av de eldste og en advokat ved navn Tertullus. De skulle legge anklagen mot Paulus fram for landshøvdingen. 2 Paulus ble kalt fram, og Tertullus begynte sin anklagetale slik:

«Takket være deg, høyt ærede Feliks, hersker ro og orden overalt, og dette folket har fått bedre kår på grunn av ditt kloke styre. 3 I dyp takknemlighet erkjenner vi dette alltid og overalt. 4 Jeg skal ikke bry deg lenge, men ber om at du et øyeblikk vil høre på oss med all velvilje. 5 Den mannen der har vist seg å være den rene pest. Han skaper uro blant alle jøder rundt i verden og er leder for nasareersekten. 6 Han har til og med forsøkt å vanhellige tempelet, og det var der vi grep ham. *Vi ville dømme ham etter vår lov, 7 men da kom kommandanten Lysias til, rev ham med vold og makt ut av hendene våre og førte ham bort 8 og befalte anklagerne å gå til deg.• Nå kan du selv forhøre ham om alt dette og få klarhet i hva det er vi anklager ham for.» 9 Jødene støttet ham og sa at slik var det.

Paulus' forsvarstale

10 Landshøvdingen ga da tegn til Paulus, som grep ordet og sa:

«Jeg vet at du har vært dommer for dette folket i mange år. Derfor forsvarer jeg meg med frimodighet. 11 Du kan lett få bekreftet at det ikke er mer enn tolv dager siden jeg reiste opp til Jerusalem for å tilbe. 12 Og ingen så meg diskutere med noen eller oppvigle folk, verken i tempelet, i synagogene eller ute i byen. 13 De kan da heller ikke bevise det de anklager meg for. 14 Men én ting tilstår jeg: Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge Veien, som de kaller en sektlære. For jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene, 15 og jeg har det samme håpet til Gud som disse har: at rettferdige og urettferdige en gang skal stå opp fra de døde. 16 Derfor bestreber jeg meg på alltid å ha ren samvittighet for Gud og mennesker. 17 Etter mange år kom jeg for å overbringe gaver til de fattige i mitt folk og for å ofre. 18 Da fant de meg på tempelplassen. Jeg hadde latt meg rense, og det var ingen sammenstimling eller uro. 19 Men noen jøder fra Asia så meg, og de burde ha møtt fram for deg med sine anklager mot meg, om de hadde hatt noen. 20 Eller så får disse som er her, si hva de fant meg skyldig i da jeg sto for Rådet. 21 For det kan da vel ikke være den ene setningen jeg ropte da jeg sto foran dem: ‘Det er på grunn av de dødes oppstandelse jeg står anklaget her i dag.’»

Saken blir utsatt

22 Feliks hadde godt kjennskap til Veien, og han utsatte saken og sa: «Når kommandanten Lysias kommer, skal jeg ta saken opp til doms.» 23 Han ga offiseren ordre om at Paulus skulle holdes i mild varetekt, og ingen av hans egne måtte hindres i å være til hjelp for ham.

24 Noen dager senere kom Feliks sammen med sin kone Drusilla, som var jøde. Han lot Paulus hente og hørte på mens han talte om troen på Kristus Jesus. 25 Men da han talte om rettferdighet og selvbeherskelse og om dommen som skal komme, ble Feliks skremt og sa: «Det er nok for i dag. Gå, men når jeg får tid, skal jeg tilkalle deg igjen.» 26 Samtidig håpet han å få penger av Paulus. Derfor sendte han stadig bud etter ham og hadde samtaler med ham.

27 Det gikk to år, og Feliks fikk Porkius Festus til etterfølger. Feliks lot Paulus bli sittende i fengsel, for han ville gjerne vinne velvilje hos jødene.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.