Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Amos

1 

1 Ord av Amos, en sauebonde fra Tekoa, det han så om Israel i de dager da Ussia var konge i Juda og Jeroboam, sønn av Joasj, var konge i Israel, to år før jordskjelvet.

Dom over nabofolkene

2 Han sa:

Herren brøler fra Sion,

fra Jerusalem runger hans røst.

Gjeternes beitemarker skal sørge,

Karmels topp skal tørke.


3 Så sier Herren:

Tre ugjerninger av Damaskus, ja, fire

– jeg holder det ikke tilbake!

For de tresket Gilead med jerntagger.

4 Jeg sender ild mot Hasaels hus,

den skal fortære Ben-Hadads borger.

5 Jeg sprenger portbommen i Damaskus,

utrydder ham som troner i Aven-dalen,

og ham som bærer septer i Bet-Eden.

Arams folk skal i eksil til Kir,

sier Herren.


6 Så sier Herren:

Tre ugjerninger av Gaza, ja, fire

– jeg holder det ikke tilbake!

For de drev alle i eksil og overga dem til Edom.

7 Jeg sender ild mot muren rundt Gaza,

den skal fortære borgene hennes.

8 Jeg utrydder ham som troner i Asjdod,

og ham som bærer septer i Asjkalon.

Jeg løfter hånden mot Ekron,

og resten av filisterne skal gå til grunne,

sier Herren Gud.


9 Så sier Herren:

Tre ugjerninger av Tyros, ja, fire

– jeg holder det ikke tilbake!

For de overga til Edom alle som de drev i eksil,

de husket ikke på brødrepakten.

10 Jeg sender ild mot muren rundt Tyros,

den skal fortære borgene der.


11 Så sier Herren:

Tre ugjerninger av Edom, ja, fire

– jeg holder det ikke tilbake!

For de jaget brødrene sine med sverd,

de viste ingen barmhjertighet.

De holdt alltid fast på sin harme,

vreden voktet de i det uendelige.

12 Jeg sender ild mot Teman,

den skal fortære borgene i Bosra.


13 Så sier Herren:

Tre ugjerninger av ammonittene, ja, fire

– jeg holder det ikke tilbake!

For de skar opp gravide i Gilead

og utvidet grensene sine.

14 Jeg setter fyr på muren rundt Rabba,

ild skal fortære borgene der

under kampropene på stridens dag,

i stormen på uværsdagen.

15 Da skal kongen deres gå i eksil

sammen med stormennene,

sier Herren.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.