Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Amos

3

Utvelgelse og ansvar

1 Hør dette ordet som Herren taler mot dere, israelitter,

mot hele den slekten jeg førte opp fra Egypt:

2 Bare dere ville jeg kjennes ved

blant alle jordens slekter.

Derfor vil jeg straffe dere

for alle syndene deres.

Profetkallet tvinger

3 Går vel to i følge

uten å ha en avtale?

4 Brøler vel løven i skogen

uten å ha et bytte?

Knurrer ungløven i hulen

uten å ha fanget noe?

5 Faller vel fuglen til jorden

uten at en felle er satt opp?

Spretter snaren opp fra marken

uten å ha fanget noe?

6 Gjaller hornet i byen

uten at folket skjelver?

Skjer det en ulykke i byen

uten at Herren har gjort det?

7 Nei, Herren Gud gjør ikke noe

uten å åpenbare sitt skjulte råd

for sine tjenere profetene.

8 Løven brøler

– hvem blir ikke redd?

Herren Gud taler

– hvem blir ikke profet?

Dom over Samaria

9 La det høres over borgene i Asjdod

og over borgene i Egypt, og si:

Kom sammen på fjellene rundt Samaria!

Se den store forvirringen hos henne

og undertrykkelsen i byen!

10 De vet ikke å gjøre det rette,

sier Herren.

De dynger opp vold og ran i borgene sine.

11 Derfor sier Herren Gud:

Fienden skal omringe landet,

rive ned festningen din,

borgene skal plyndres.


12 Så sier Herren:

Som gjeteren berger

to leggbein eller en øreflipp fra løvens gap,

slik skal israelittene berges,

de som sitter i sofahjørner i Samaria

og på divaner i Damaskus.

13 Hør og vær vitner mot Jakobs hus!

sier Herren Gud, hærskarenes Gud.

14 Ja, den dagen jeg straffer Israel

for syndene deres,

lar jeg straffen ramme Betels altere.

Alterhornene blir hugget av

og faller til jorden.

15 Da knuser jeg både vinterhus og sommerhus.

Elfenbenshus går til grunne

og store bygninger legges i grus,

sier Herren.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.