Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Amos

9

Ingen skal slippe Guds straff

1 Jeg så Herren stå på alteret.

Han sa: Slå til søylehodene

så dørtersklene skjelver,

knus dem så de faller

i hodet på alle!

De som måtte bli igjen, vil jeg drepe med sverd,

ingen av dem skal kunne flykte,

ingen skal berge seg unna.

2 Om de graver seg ned i dødsriket,

skal min hånd hente dem opp,

om de farer opp til himmelen,

skal jeg styrte dem ned.

3 Om de gjemmer seg på Karmels topp,

skal jeg finne dem og hente dem ned.

Om de skjuler seg for mine øyne på havets bunn,

befaler jeg slangen å bite dem.

4 Om de må gå som fanger foran sine fiender,

befaler jeg sverdet å drepe dem.

Jeg retter øynene mot dem

til det onde og ikke til det gode.


5 Herren, hærskarenes Gud,

rører ved jorden, og den skjelver.

Alle som bor der, sørger.

Hele jorden stiger som Nilen

og synker som Egypts elv.


6 Han som har bygd sine høye saler i himmelen

og reist sin hvelving over jorden,

han som kaller på vannet i havet

og øser det ut over jorden,

Herren er hans navn.

Straff og renselse

7 For meg, israelitter, er dere som kusjittene,

sier Herren.

Jeg førte Israel opp fra Egypt,

men også filisterne fra Kaftor

og arameerne fra Kir.


8 Se, Herren Guds øyne er rettet mot det syndige riket:

Nå skal jeg utslette det fra jorden.

Nei, jeg skal ikke utslette Jakobs hus,

sier Herren.

9 For se, jeg befaler,

og jeg rister Israels hus mellom alle folkeslagene

som når en rister i en sikt

og ikke et sandkorn faller til jorden.

10 For sverdet skal de dø,

alle synderne i folket mitt,

de som sier: «Det onde når oss ikke,

det rammer ikke oss.»

Israels gjenreisning

11 Den dagen reiser jeg opp igjen

Davids falne hytte.

Revnene murer jeg igjen,

og det som ligger i grus, gjenreiser jeg.

Jeg bygger den som i gamle dager,

12 så de kan ta resten av Edom i eie

og alle andre folkeslag

som navnet mitt er nevnt over,

sier Herren, som gjør dette.


13 Se, dager skal komme, sier Herren,

da den som pløyer, tar igjen den som høster,

og den som tråkker druer, tar igjen den som sår.

Druesaft skal dryppe fra fjellene

og flyte fra alle høyder.

14 Da vil jeg vende skjebnen for mitt folk Israel.

De skal bygge opp igjen ødelagte byer og bo i dem.

De skal plante vinmarker og drikke vinen.

De skal anlegge hager og spise frukten.

15 Jeg planter dem i deres egen jord,

og de skal aldri mer rykkes opp

av jorden jeg har gitt dem,

sier Herren din Gud.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.