Stor bibelmangel i Venezuela
Gi sammenEn Bibel koster 49 kroner
Gå til forsiden

Amos

1 

1 Ord av Amos, ein sauebonde frå Tekoa, det han såg om Israel i dei dagane då Ussia var konge i Juda og Jeroboam, son til Joasj, var konge i Israel, to år før jordskjelvet.

Dom over grannefolka

2 Han sa:

Herren brøler frå Sion,

frå Jerusalem ljomar røysta hans.

Beitemarkene til gjetarane skal sørgja,

Karmels topp skal tørka.


3 Så seier Herren:

Tre ugjerningar av Damaskus, ja, fire

– eg held det ikkje tilbake!

For dei treskte Gilead med jerntaggar.

4 Eg sender eld mot Hasaels hus,

han skal øyda Ben-Hadads borger.

5 Eg bryt sund portbommen i Damaskus,

ryddar ut han som tronar i Aven-dalen,

og han som ber septer i Bet-Eden.

Folket i Aram skal i eksil til Kir,

seier Herren.


6 Så seier Herren:

Tre ugjerningar av Gaza, ja, fire

– eg held det ikkje tilbake!

For dei dreiv alle i eksil og gav dei over til Edom.

7 Eg sender eld mot muren kring Gaza,

han skal øyda borgene hennar.

8 Eg ryddar ut han som tronar i Asjdod,

og han som ber septer i Asjkalon.

Eg lyfter handa mot Ekron,

og resten av filistrane skal gå til grunne,

seier Herren Gud.


9 Så seier Herren:

Tre ugjerningar av Tyros, ja, fire

– eg held det ikkje tilbake!

For dei gav over til Edom alle som dei dreiv i eksil,

dei kom ikkje pakta mellom brør i hug.

10 Eg sender eld mot muren kring Tyros,

han skal øyda borgene der.


11 Så seier Herren:

Tre ugjerningar av Edom, ja, fire

– eg held det ikkje tilbake!

For dei jaga brørne sine med sverd,

dei viste inga miskunn.

Dei heldt alltid fast på sin harme,

vreiden vakta dei i det endelause.

12 Eg sender eld mot Teman,

han skal øyda borgene i Bosra.


13 Så seier Herren:

Tre ugjerningar av ammonittane, ja, fire

– eg held det ikkje tilbake!

For dei skar opp gravide i Gilead

og utvida grensene sine.

14 Eg set fyr på muren kring Rabba,

eld skal øyda borgene der

under kampropa på stridens dag,

i stormen på uvêrsdagen.

15 Då skal kongen deira gå i eksil

saman med stormennene,

seier Herren.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.