Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Femte Mosebok

27

Alteret på Ebal-fjellet

1 Moses og de eldste i Israel ga folket dette påbudet: Dere skal holde alle de budene jeg gir dere i dag. 2 Den dagen dere går over Jordan og til det landet Herren din Gud gir deg, skal du reise noen store steiner og stryke kalk på dem. 3 Når du har gått over, skal du skrive alle ordene i denne loven på dem. Da skal du få komme inn i det landet Herren din Gud vil gi deg, et land som flyter av melk og honning, slik som Herren, dine fedres Gud, lovet deg. 4 Når dere kommer over Jordan, skal dere på Ebal-fjellet reise disse steinene slik jeg pålegger deg i dag, og du skal stryke kalk på dem. 5 Der skal du bygge et alter for Herren din Gud, et alter av stein. Bruk ikke meisel på dem! 6 Alteret for Herren din Gud skal du bygge av steiner som ikke er hugget til. På det skal du bære fram brennoffer for Herren din Gud. 7 Så skal du ofre fredsoffer og spise der og glede deg for Herren din Guds ansikt. 8 På steinene skal du klart og tydelig skrive alle ordene i denne loven.

Forbannelser

9 Moses og levittprestene talte til hele Israel: «Vær stille! Hør, Israel! Denne dagen er du blitt Herren din Guds folk. 10 Vær lydig mot Herren din Gud og hold hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag.»

11 Samme dagen ga Moses folket dette påbudet: 12 Når dere har gått over Jordan, skal disse stå på Garisim-fjellet og lyse velsignelse over folket: Simon, Levi, Juda, Jissakar, Josef og Benjamin. 13 Og disse skal stå på Ebal-fjellet og lyse forbannelse: Ruben, Gad, Asjer, Sebulon, Dan og Naftali.

14 Levittene skal ta til orde og si med høy røst til hver eneste israelitt:

15 Forbannet er den som lager et utskåret eller støpt gudebilde, avskyelig for Herren, formet av en håndverker, og stiller det opp i hemmelighet! Og hele folket skal svare: Amen.

16 Forbannet er den som vanærer sin far eller mor! Og hele folket skal si: Amen.

17 Forbannet er den som flytter grensesteiner mellom seg og sin neste! Og hele folket skal si: Amen.

18 Forbannet er den som fører en blind på feil vei! Og hele folket skal si: Amen.

19 Forbannet er den som fordreier retten for innflyttere, farløse og enker! Og hele folket skal si: Amen.

20 Forbannet er den som ligger med sin fars kone, for han har tatt sin fars kappeflik bort fra henne! Og hele folket skal si: Amen.

21 Forbannet er den som ligger med dyr! Og hele folket skal si: Amen.

22 Forbannet er den som ligger med sin søster, sin fars eller mors datter! Og hele folket skal si: Amen.

23 Forbannet er den som ligger med sin svigermor! Og hele folket skal si: Amen.

24 Forbannet er den som i hemmelighet slår ned sin nabo! Og hele folket skal si: Amen.

25 Forbannet er den som tar imot bestikkelser for å slå i hjel en uskyldig! Og hele folket skal si: Amen.

26 Forbannet er den som ikke holder ordene i denne loven i hevd og ikke lever etter dem! Og hele folket skal si: Amen.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.