Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Paulus' brev til efeserne

1

Hilsen

1 Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, hilser de hellige [i Efesos], de troende i Kristus Jesus. 2 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

Alt i Kristus

3 Velsignet er Gud,

vår Herre Jesu Kristi Far,

han som i Kristus har velsignet oss

med all Åndens velsignelse

i himmelen.


4 I Kristus utvalgte han oss

før verdens grunnvoll ble lagt,

til å stå for hans ansikt,

hellige og uten feil.

I kjærlighet

5 og etter sin egen gode vilje

avgjorde han på forhånd

at vi skulle få rett til å være

hans barn ved Jesus Kristus,

6 til lov og pris for hans herlighet og nåde,

som han overøste oss med

i ham som han elsker så høyt.


7 I ham har vi friheten,

kjøpt med hans blod,

tilgivelse for syndene.

Så rik er Guds nåde,

8 som han har latt strømme over oss

med all visdom og forstand,

9 da han kunngjorde for oss

sin viljes mysterium,

det han gjerne ville gjøre i ham.

10 Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde:

å sammenfatte alt i Kristus,

alt i himmel og på jord i ham.


11 I ham er også vi blitt arvinger,

vi som på forhånd var bestemt til det

etter Guds forsett,

han som gjennomfører alt

etter sin egen plan og vilje.

12 Slik skulle vi være til lov og pris

for hans herlighet,

vi som alt nå har satt vårt håp

til Kristus.


13 I ham kom også dere til tro

da dere hørte sannhetens ord,

evangeliet om deres frelse.

I ham ble dere merket med seglet:

Den hellige ånd som var lovet oss,

14 han som er pantet på vår arv,

inntil Guds eget folk blir satt fri,

til lov og pris for hans herlighet.

Takk og bønn

Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Må han gi lys til [deres] hjertes øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige 19 og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. 20 Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, 23 som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.