Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Andre Mosebok

31

Håndverkere til helligdommen

1  Herren sa til Moses: 2 Jeg har valgt ut Besalel, sønn av Uri, sønn av Hur, fra Judas stamme. 3 Jeg har fylt ham med Guds ånd, med visdom og innsikt og med kunnskap og dyktighet i alle slags håndverk, 4 så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv og bronse, 5 slipe steiner til innfatning, skjære ut i tre og utføre alle slags håndverksarbeid. 6 Til medhjelper har jeg gitt ham Oholiab, sønn av Ahisamak, fra Dans stamme. Jeg har gitt visdom i hjertet til alle som har forstand, så de kan lage alt det jeg har pålagt deg: 7 telthelligdommen, kisten med vitnesbyrdet, soningslokket over den og alt som hører til teltet, 8 bordet med det som hører til, lysestaken av rent gull med alt som hører til, røkelsesalteret, 9 brennofferalteret med alt som hører til det, vaskefatet med understell, 10 prestedrakten, de hellige klærne for presten Aron og klærne for sønnene hans til prestetjenesten, 11 salvingsoljen og den velluktende røkelsen til helligdommen. De skal gjøre alt slik jeg har pålagt deg.

Sabbatsbudet

12  Herren sa til Moses: 13 Du skal si til israelittene: Mine sabbater skal dere holde; for sabbaten er et tegn mellom meg og dere i slekt etter slekt, for at dere skal kjenne at det er jeg, Herren, som helliger dere. 14 Dere skal holde sabbaten; den skal være hellig for dere. Den som vanhelliger sabbaten, skal dø. Enhver som gjør noe arbeid på den, skal støtes ut fra folket sitt. 15 I seks dager kan det gjøres arbeid, men den sjuende dagen skal være sabbat, en hellig hviledag for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal dø. 16 Israelittene skal ta vare på sabbaten, så de holder den i slekt etter slekt som en evig pakt. 17 Den skal være et tegn mellom meg og israelittene til evig tid. For på seks dager skapte Herren himmelen og jorden, men den sjuende dagen hvilte han og pustet rolig ut.

18 Da Herren var ferdig med å tale til Moses på Sinai-fjellet, ga han Moses vitnesbyrdets to tavler, steintavlene som var skrevet med Guds finger.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.