Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Andre Mosebok

37

Paktkisten med soningsstedet

1 Besalel laget paktkisten av akasietre, to og en halv alen lang, en og en halv alen bred og en og en halv alen høy. 2 Han kledde den med rent gull både innvendig og utvendig og laget en gullkant rundt den. 3 Han støpte fire gullringer til de fire hjørnene, to ringer på den ene siden og to ringer på den andre siden. 4 Så laget han bærestenger av akasietre, kledde dem med gull 5 og stakk stengene inn i ringene på begge sider så kisten kunne bæres.

6 Han laget et soningssted av rent gull, to og en halv alen langt og en og en halv alen bredt. 7 På hver side av soningsstedet laget han to kjeruber av hamret gull, 8 en kjerub på den ene siden og en på den andre siden. Han laget dem slik at de gikk i ett med soningsstedet fra begge ender. 9 Kjerubene løftet vingene og bredte dem ut slik at de dekket soningsstedet. Kjerubene var vendt mot hverandre, med ansiktet mot soningsstedet.

Bordet med skuebrødene

10 Bordet laget han av akasietre, to alen langt, en alen bredt og en og en halv alen høyt. 11 Han kledde det med rent gull og laget en gullkant rundt det. 12 Så laget han en list til bordet. Den var en håndsbredd tykk og gikk helt rundt. Omkring listen laget han en gullkant. 13 Han støpte fire gullringer til bordet og satte ringene på de fire hjørnene ved de fire føttene. 14 Ringene var tett inntil listen. De var holdere for stengene som var til å bære bordet med. 15 Stengene laget han av akasietre og kledde dem med gull. Med dem skulle bordet bæres. 16 Av rent gull laget han utstyret til bordet: fat og skåler, boller og kanner til drikkofferet.

Lysestaken

17 Han laget lysestaken av rent gull. Lysestaken med fot og stamme og skålene med knopper og blomster ble hamret ut av ett stykke. 18 Seks armer gikk ut fra lysestaken, tre på den ene siden og tre på den andre. 19 På den første armen var det tre skåler formet som en mandelblomst, hver med knopp og blomst, på den neste armen tre skåler formet som en mandelblomst, hver med knopp og blomst. Slik var det på alle de seks armene som gikk ut fra lysestaken. 20 På selve staken var det fire mandelformede skåler med knopper og blomster. 21 Det var en knopp under det første armparet, en under det andre og en under det tredje, det vil si under alle de seks armene som gikk ut fra lysestaken. 22 Knoppene og armene gikk i ett med staken. Det hele var hamret ut av ett stykke rent gull. 23 Av rent gull laget han også de sju lampene til lysestaken og tengene og askeskuffene som hørte til. 24 En talent rent gull brukte han til lysestaken og alt utstyret som hørte til.

Røkelsesalteret

25 Han laget røkelsesalteret av akasietre. Det var firkantet, en alen langt, en alen bredt og to alen høyt. Hornene på alteret gikk i ett med det. 26 Både toppen, sidene og hornene kledde han med rent gull, og han laget en gullkant rundt det. 27 Nedenfor kanten på begge sider satte han to gullringer. De var holdere for bærestengene på hver side, slik at alteret kunne bæres. 28 Stengene laget han av akasietre og kledde dem med gull. 29 Og han laget den hellige salvingsoljen og den rene, velluktende røkelsen, slik en salveblander gjør det.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.