Stor bibelmangel i Venezuela
Gi sammenEn Bibel koster 49 kroner
Gå til forsiden

Esekiel

25

Domsord mot nabofolk

1  Herrens ord kom til meg: 2 Menneske, vend deg mot ammonittene og tal profetord mot dem. 3 Si til ammonittene: Hør ordet fra Herren Gud:


Så sier Herren Gud:

Du sa ha-ha!

om min helligdom da den ble vanhelliget,

om Israels land da det ble lagt øde,

om Judas hus da de gikk i eksil.

4 Se, derfor vil jeg la folkene fra øst ta deg i eie.

De skal slå leir og sette opp boliger hos deg.

De skal spise din frukt og drikke din melk.

5 Rabba gjør jeg til beitemark for kameler,

Ammon til hvileplass for småfe.

Da skal dere kjenne at jeg er Herren.

6 For så sier Herren Gud:

Du klappet i hendene,

du trampet med føttene,

du frydet deg over Israels land i forakt.

7 Se, derfor løfter jeg hånden mot deg

og gir deg til bytte for andre folkeslag.

Jeg utrydder deg fra folkene,

jeg utsletter deg fra landene,

jeg ødelegger deg.

Og du skal kjenne at jeg er Herren.


8 Så sier Herren Gud:

Moab og Se'ir har sagt:

«Judas hus er som alle andre folkeslag.»

9 Se, derfor åpner jeg

Moabs høydedrag ved byene,

fra byene til grensen,

Bet-Jesjimot, Baal-Meon og Kirjatajim,

landets pryd.

10 Jeg lar folkene fra øst ta landet i eie

slik jeg gjorde med ammonittene.

Ammonittene skal ikke bli husket

blant folkeslagene.

11 Mot Moab setter jeg dommen i verk,

de skal kjenne at jeg er Herren.


12 Så sier Herren Gud:

Edom har hevnet seg på Judas hus

og ført stor skyld over seg med sin hevn.

13 Derfor sier Herren Gud:

Jeg løfter hånden mot Edom

og utrydder mennesker og dyr.

Jeg legger landet øde.

Fra Teman til Dedan skal de falle for sverd.

14 Jeg hevner meg på Edom

ved mitt folk Israel,

de skal gjøre med Edom

etter min vrede og harme.

Edom skal få kjenne min hevn,

sier Herren Gud.


15 Så sier Herren Gud:

Filisterne tok hevn,

de hevnet seg med forakt

og herjet for gammelt fiendskaps skyld.

16 Derfor sier Herren Gud:

Se, jeg løfter hånden mot filisterne,

jeg utrydder kreterne

og utsletter resten av kystens folk.

17 Jeg tar en hard hevn over dem

med flammende straff.

De skal kjenne at jeg er Herren

når jeg hevner meg på dem.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.