Stor bibelmangel i Venezuela
Gi sammenEn Bibel koster 49 kroner
Gå til forsiden

Esekiel

48 

1 Dette er navnene på stammene:

Lengst i nord, i retning Hetlon, Lebo-Hamat og Hasar-Enon – med Damaskus-området i nord, mot Hamat – fra øst til vest: Dan skal ha én del.

2 Langs Dans område, fra øst til vest: Asjer, én del.

3 Langs Asjers område, fra øst til vest: Naftali, én del.

4 Langs Naftalis område, fra øst til vest: Manasse, én del.

5 Langs Manasses område, fra øst til vest: Efraim, én del.

6 Langs Efraims område, fra øst til vest: Ruben, én del.

7 Langs Rubens område, fra øst til vest: Juda, én del.

8 Langs Judas område, fra øst til vest, ligger det stykket som dere skal skille ut, tjuefem tusen alen bredt og like langt som hver av de andre delene, fra øst til vest. Helligdommen skal ligge midt i det.

9 Det stykket dere skiller ut for Herren, skal være tjuefem tusen alen langt og tjue tusen bredt. 10 Det hellige området skal tilhøre prestene. De skal ha et stykke som i nord er tjuefem tusen alen langt, i vest ti tusen bredt, i øst ti tusen bredt og i sør tjuefem tusen langt. Herrens helligdom skal ligge midt i det. 11 De hellige prestene av Sadoks ætt tok seg av tempeltjenesten for meg. De fór ikke vill sammen med israelittene slik levittene gjorde. 12 De skal ha sin del av det stykket som er skilt ut av landet, den aller helligste delen, langs levittenes område. 13 Og levittene skal ha et stykke langs prestenes område, tjuefem tusen alen langt og ti tusen bredt. Det hele skal være tjuefem tusen langt og tjue tusen bredt. 14 De skal ikke selge noe av dette eller bytte det bort eller overdra den beste delen av landet til andre, for den er hellig for Herren.

15 Det fem tusen alen brede området som er igjen av det tjuefem tusen alen lange området, skal tilhøre byen og ikke være hellig, men brukes til boliger og beitemarker. Byen skal ligge midt i det.

16 Dette er målene på byen: nordsiden fire tusen fem hundre alen, sørsiden fire tusen fem hundre, østsiden fire tusen fem hundre og vestsiden fire tusen fem hundre.

17 Det skal være beitemarker til byen, i nord to hundre og femti alen, i sør to hundre og femti, i øst to hundre og femti og i vest to hundre og femti.

18 Det som er igjen langs det hellige området, er ti tusen alen mot øst og ti tusen mot vest. Avlingen derfra skal være til brød for arbeiderne i byen. 19 Arbeiderne i byen skal dyrke det, arbeidere fra alle Israels stammer.

20 Hele området skal være tjuefem tusen alen ganger tjuefem tusen, et kvadrat. Dere skal skille ut det hellige området sammen med byens eiendom.

21 Det som er igjen på begge sider av det hellige området og byens eiendom, skal fyrsten ha: fra det tjuefem tusen alen lange området til grensen i øst, og vestover fra det tjuefem tusen alen lange området til grensen mot havet, langs stammenes deler. Det skal tilhøre fyrsten. Det utskilte, hellige området og det hellige huset midt i det, 22 sammen med levittenes eiendom og byens eiendom, skal ligge mellom det som tilhører fyrsten. Det som ligger mellom Judas og Benjamins områder, tilhører fyrsten.

23 Så de andre stammene:

Fra øst til vest: Benjamin, én del.

24 Langs Benjamins område fra øst til vest: Simon, én del.

25 Langs Simons område fra øst til vest: Jissakar, én del.

26 Langs Jissakars område fra øst til vest: Sebulon, én del.

27 Langs Sebulons område fra øst til vest: Gad, én del.

28 Langs Gads område, langs grensen i Negev, mot sør, skal grensen gå fra Tamar til vannet ved Meribat-Kadesj, langs elveleiet til Storhavet.

29 Dette er landet dere skal fordele mellom Israels stammer til odel og eie; dette er de delene stammene skal ha, sier Herren Gud.

30 Disse utgangene skal byen ha:

På nordsiden, som måler fire tusen fem hundre alen, 31 er det tre porter mot nord. Byportene skal ha navn etter Israels stammer: Rubens port, Judas port og Levis port.

32 På østsiden, som måler fire tusen fem hundre alen, er det tre porter: Josefs port, Benjamins port og Dans port.

33 På sørsiden, som måler fire tusen fem hundre alen, er det tre porter: Simons port, Jissakars port og Sebulons port.

34 På vestsiden, som måler fire tusen fem hundre alen, er det tre porter: Gads port, Asjers port og Naftalis port.

35 Omkretsen skal være atten tusen alen.

Byens navn skal fra denne dag være « Herren er der».

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.