Stor bibelmangel i Venezuela
Gi sammenEn Bibel koster 49 kroner
Gå til forsiden

Haggai

1

Tempelet skal bygges opp

1 I det andre regjeringsåret til kong Dareios, på den første dagen i den sjette måneden, kom Herrens ord gjennom profeten Haggai til stattholderen i Juda, Serubabel, sønn av Sjealtiel, og til øverstepresten Josva, sønn av Jehosadak: 2 Så sier Herren over hærskarene: Dette folket sier: «Tiden er ikke kommet, tiden for å bygge Herrens hus.» 3 Da kom Herrens ord gjennom profeten Haggai:


4 Er det tid for dere

til å bo i bordkledde hus

så lenge dette huset ligger i ruiner?


5 Men nå sier Herren over hærskarene:

Gi akt på deres veier!

6 Dere sår mye, men høster lite,

spiser, men blir ikke mette,

drikker, men slukker ikke tørsten,

kler dere, men blir ikke varme.

Og leiekaren får sin lønn

i en hullete pung.


7 Så sier Herren over hærskarene:

Gi akt på deres veier!

8 Dra opp i fjellet og hent tømmer!

Bygg huset, så vil jeg ha glede i det

og bli æret, sier Herren.

9 Dere venter mye, men se, det blir lite.

Dere får avlingen i hus, men jeg blåser den bort.

Hvorfor? sier Herren over hærskarene.

Fordi mitt hus ligger i ruiner

mens dere har det travelt med deres egne hus.

10 Derfor holder himmelen duggen tilbake,

og jorden holder grøden tilbake.

11 Jeg har kalt fram tørke

over land og fjell,

over korn, ny vin og fin olje,

over det som jorden bringer fram,

over mennesker og dyr

og over alt det hendene har slitt med.


12 Serubabel, Sjealtiels sønn, og øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og alle som var igjen av folket, hørte på Herren sin Guds røst og på profeten Haggais ord, for Herren deres Gud hadde sendt ham. Og folket fryktet Herren. 13 Haggai, Herrens sendebud, sa fram Herrens budskap for folket: «Jeg er med dere, sier Herren

14  Herren vakte en tanke hos Serubabel, Sjealtiels sønn, stattholderen i Juda, og hos øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og hos alle som var igjen av folket. Og de kom og arbeidet på huset til Herren over hærskarene, deres Gud, 15 på den tjuefjerde dagen i den sjette måneden i det andre regjeringsåret til kong Dareios.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.