Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Jesaja

16 

1 Send et lam til landets hersker,

fra Sela i ødemarken

til datter Sions fjell!

2 Som flaksende fugler

jaget fra redet

skal Moabs døtre være

ved Arnons vadesteder.

3 «Gi oss råd og finn en utvei!

La din skygge bli som natten ved høylys dag.

Skjul dem som er drevet bort,

svik ikke dem som har flyktet!

4 La dem som er drevet bort fra Moab,

få holde til hos deg!

Vær et skjulested for dem

mot den som herjer!»


Når undertrykkelsen er over

og herjingen slutt,

når den som tråkker ned,

er borte fra landet,

5 da skal det i godhet reises en trone.

På den skal det i troskap sitte

en dommer i Davids telt,

en som søker rett

og fremmer rettferd.


6 Vi har hørt om Moabs umåtelige stolthet,

om hans hovmod, stolthet og frekkhet

og hans tomme skryt.

7 Derfor sørger Moab over Moab,

alle sørger de,

ja, motløse skal dere sukke

over rosinkakene i Kir-Hareset.

8 For vinmarkene i Hesjbon er tørket inn,

og vinstokkene i Sibma.

Herrer over folkeslag ble slått til jorden

av de røde druene

som nådde helt til Jaser

og vokste vilt i ødemarken.

Rankene spredte seg

og nådde helt til sjøen.

9 Derfor gråter jeg med Jaser

over vinstokkene i Sibma.

Jeg vanner deg med mine tårer,

Hesjbon og Elale.

For det er slutt på de glade ropene

over din frukt og din grøde.

10 Glede og jubel

er blitt borte fra hagene,

og på vinmarkene er det ingen

som synger eller roper.

Ingen tråkker druer i vinpressene,

de glade ropene har stilnet.

11 Derfor dirrer mitt indre

som en lyre for Moab,

mitt hjerte for Kir-Heres.


12 Men når Moab viser seg

og sliter seg ut på offerhaugen,

når han går til sin helligdom for å be,

er det til ingen nytte.


13 Dette er det ordet som Herren før har talt om Moab. 14 Men nå sier Herren: Om tre år, slik som leiefolk regner årene, skal Moabs ære bli til vanære, så folkerikt det er, og de få som blir igjen, skal bli maktesløse.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.