Gå til forsiden

Jesaja

28

Ledere som fører landet i ulykke

1 Ve den stolte krans

om hodet på Efraims drukne menn!

Ve de visnende blomster,

Efraims herlige pryd,

på høyden over den fruktbare dalen,

der mennene ligger drukne av vin.

2 Se, Herren sender en mektig helt.

Som en haglbyge og en herjende storm,

som et kraftig regnskyll med en flom av vann

slår han dem til jorden med makt.

3 Under fot skal den tråkkes, den stolte krans

om Efraims drukne menn.

4 Med de visnende blomster,

Efraims herlige pryd,

på høyden over den fruktbare dalen,

skal det gå som med en sommerfiken

som er moden før høsten:

Når noen ser den, sluker han den

så snart han har den i hånden.


5 Den dagen skal Herren, Allhærs Gud,

bli en fager krans og en strålende krone

for resten av sitt folk.

6 Han skal gi den som sitter på dommersetet,

evne til å dømme rett,

og gi styrke til dem som driver

angriperne tilbake fra porten.

Domsord mot prest og profet

7 Men det er også andre som sjangler,

som raver av vin og sterk drikk:

Prester og profeter er drukne,

helt fortumlet av vin.

De raver av den sterke drikk,

de sjangler når de har syner,

og vakler når de feller dom.

8 Ja, alle bord er fulle av spy,

ikke en flekk er ren.

9 «Hvem vil profeten belære?

Hvem vil han få til å skjønne sitt budskap?

Barn som nettopp er avvent,

som nylig er tatt fra brystet?

10 Bud på bud,

krav på krav,

– litt her og litt der!»

11 Ja, gjennom folk med stammende lepper

og med fremmed tungemål

skal han tale til dette folket,

12 han som sa til dem: «Her er stedet

hvor de kan slå seg ned.

La de trette få ro, her kan de hvile.»

Men de ville ikke høre.

13 For dem skal Herrens ord

bli «bud på bud,

krav på krav,

– litt her og litt der!»

Når de går, skal de snuble,

falle bakover og slå seg fordervet,

gå i snaren og bli fanget.

Hjørnesteinen på Sion

14 Hør da Herrens ord, dere spottere

som rår over folket i Jerusalem!

15 Dere sier: «Vi har sluttet pakt med døden

og gjort avtale med dødsriket.

Når flommen kommer veltende,

skal den ikke nå oss.

For vi har gjort løgn til vårt ly

og dekket oss bak svik.»


16 Derfor, så sier Herren vår Gud:

Se, jeg legger en grunnstein på Sion,

en velprøvd stein,

en dyrebar, grunnfast hjørnestein.

Den som tror, har ingen hast.

Underlig er Herrens gjerning

17 Jeg vil gjøre rett til målesnor,

rettferdighet til loddsnor.

Hagl skal feie bort løgnens ly,

vann skal skylle vekk

det de skjuler seg bak.

18 Den pakt dere har med døden,

skal settes ut av kraft;

forbundet med dødsriket

skal ikke lenger stå ved lag.

Når flommen kommer veltende,

skal den slå dere ned.

19 Så ofte den kommer farende,

skal den rive dere med seg.

For den kommer morgen etter morgen,

ja, både dag og natt.

Dere skal skjelve av frykt

når dere skjønner budskapet.

20 For sengen er så kort

at en ikke kan strekke seg i den,

og teppet er så lite

at en ikke kan dekke seg med det.

21 Ja, Herren skal reise seg

som han gjorde på Perasim-fjellet,

og harmes som i dalen ved Gibeon.

Han vil gjøre sin gjerning

– underlig er hans gjerning.

Han vil fullføre sitt verk

– selsomt er hans verk!

22 Hold nå opp med den frekke spott,

så lenkene ikke blir strammet:

For fra Herren, Allhærs Gud, har jeg hørt

at utslettelse er bestemt for hele landet.

Gud er stor i visdom

23 Vend øret til og hør min røst,

lytt og hør hva jeg sier!

24 Når bonden pløyer og skal så,

holder han da stadig på

med å pløye og snu og harve sin jord?

25 Nei, når han har jevnet åkeren,

sprer han dill og strør ut karve,

sår hvete, durra, bygg og hirse,

og spelt langs kantene.

26 Hans Gud har vist ham den rette måten

og lært ham hvordan det skal gjøres.

27 Ingen tresker dill med slede

eller ruller vognhjul over karve.

Nei, dill blir banket ut med stav

og karve med en kjepp.

28 Blir brødkornet knust?

Nei, en tresker det ikke for lenge.

En driver hester med vogner over,

men lar ikke hjulene knuse kornet.

29 Også dette kommer

fra Herren, Allhærs Gud.

Hans råd er underfulle

og hans visdom stor.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.