Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Jesaja

31

Guds makt og menneskemakt

1 Ve dem som drar ned til Egypt etter hjelp!

De støtter seg til hester,

de stoler på vogner fordi de er mange,

og på ryttere fordi de er tallrike.

Men de vender seg ikke til Israels Hellige,

de søker ikke Herren.

2 Men også han er vis.

Han lar ulykken komme,

sine ord tar han ikke tilbake.

Han reiser seg mot de ondes hus

og mot ugjerningsmenn

som kommer til hjelp.

3 Egypterne er mennesker, ikke guder,

hestene er kjøtt, ikke ånd.

Herren strekker ut hånden.

Da snubler den som hjelper,

da faller den som hjelpes,

de skal gå til grunne alle sammen.


4 For så har Herren sagt til meg:

Slik løven og ungløven

knurrer over sitt bytte

og ikke blir skremt av rop

eller dukker seg for ståk

når en stor flokk gjetere

samler seg mot dem,

slik skal Herren over hærskarene

stige ned og stride

mot Sions fjell og høyde.


5 Lik flygende fugler

skal Herren over hærskarene

forsvare Jerusalem,

forsvare og berge,

gå forbi og utfri.

6 Vend om til ham

som israelittene har falt fra

så dypt!

7 Den dagen skal alle forkaste

avgudene av sølv

og avgudene av gull

som deres egne hender har laget

til synd.


8 Assur skal falle, men ikke for manns sverd,

han skal felles, men ikke av menneskesverd.

Han skal flykte for sverdet,

hans unge menn

må gjøre tvangsarbeid.

9 Hans klippe skal dra bort i redsel,

hans fyrster skremmes bort fra banneret,

sier Herren,

han som har en ild i Sion

og en ovn i Jerusalem.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.