Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Jesaja

44

Herren velsigner Israel

1 Hør nå, Jakob, min tjener,

og Israel, som jeg har utvalgt!

2 Så sier Herren,

som laget deg og formet deg i mors liv,

han som hjelper deg:

Vær ikke redd, min tjener Jakob,

Jesjurun, som jeg har utvalgt!

3 Jeg øser vann over det tørste

og bekker over det tørre.

Jeg øser min Ånd over din ætt

og min velsignelse over dine etterkommere.

4 De skal spire fram som siv i vann,

som popler ved bekkefar.


5 En skal si: «Jeg tilhører Herren»,

en annen skal kalle seg med Jakobs navn.

En skal skrive i sin hånd: «Til Herren»,

og Israel skal han få som hedersnavn.

Den eneste Gud

6 Så sier Herren,

kongen som løser ut Israel,

Herren over hærskarene:

Jeg er den første, og jeg er den siste,

det finnes ingen annen gud enn jeg.

7 Hvem er som jeg?

La ham rope ut og fortelle,

legge fram for meg det som har hendt

fra jeg grunnla det eldgamle folket.

De skal fortelle dem

hva som skal komme i fremtiden.


8 Frykt ikke, vær ikke redde!

Har jeg ikke fra før av

fortalt og latt deg få høre?

Dere er mine vitner.

Finnes det noen Gud ved siden av meg?

Jeg kjenner ikke til noen annen klippe.

Håndverkeren og gudebildene

9 De som former gudebilder, er alle sammen tomhet.

De har glede av slikt som ikke hjelper.

Deres vitner ser ikke, de forstår ikke,

derfor blir de til skamme.

10 Hvem former en gud og støper et bilde

om ikke for å få hjelp?

11 Alle som dyrker dem, blir til skamme,

håndverkerne er bare mennesker.

La dem alle samles og tre fram!

Sammen skal de gripes av skrekk

og bli til skamme.


12 Smeden tar meiselen og arbeider på bildet ved kullilden. Han former det med hammer og arbeider på det med sterk arm. Blir han sulten, har han ingen styrke lenger. Drikker han ikke vann, blir han trett. 13 Treskjæreren spenner ut målesnoren. Han tegner et omriss med stift og lager et bilde med skavjern. Han tegner et omriss med passer og lager et bilde med form som en mann, et vakkert menneske. Det setter han i et hus. 14 Han hugger ned sedertrær. Han tar ut en sypress eller eik og lar den vokse seg sterk blant trærne i skogen. Han planter et furutre, og regnet får det til å vokse. 15 Det skal være til brensel for mennesker. Noe tar han til å varme opp med, noe fyrer han med for å bake brød. Noe lager han en gud av, som han tilber. Han former et gudebilde som han bøyer seg for. 16 Halvparten brenner han på ilden. På denne halvparten legger han kjøttet han skal spise, han steker det og blir mett. Så varmer han seg og sier: «Å, nå er jeg varm og god, jeg ser ilden!» 17 Resten lager han en gud av, et gudebilde som han bøyer seg for. Han kaster seg ned, ber til det og sier: «Berg meg, for du er min gud!»

18 De skjønner ikke og forstår ikke. Øynene er klistret igjen så de ikke kan se, hjertet også, så de ikke kan forstå. 19 Han tar det ikke inn over seg, han har ikke kunnskap og forstand nok til å si: «Halvparten brente jeg opp, så bakte jeg brød over glørne. Jeg steker kjøtt og spiser det. Så lager jeg noe avskyelig av resten, jeg bøyer meg for en trekubbe!» 20 Han gjeter aske, hans forvirrede hjerte har ført ham vill, så han ikke berger livet og sier: «Er det ikke løgn i min høyre hånd?»

Herren løser Israel ut

21 Husk dette, Jakob,

og Israel, for du er min tjener.

Jeg har formet deg, du er min tjener,

Israel, du blir ikke glemt av meg.

22 Jeg stryker bort dine lovbrudd som en tåke

og dine synder som en sky.

Vend om til meg, for jeg løser deg ut!

23 Juble, du himmel,

for Herren har grepet inn!

Rop av fryd, dere jordens dyp!

Bryt ut i jubel, dere fjell,

du skog med alle dine trær!

For Herren løser ut Jakob,

på Israel viser han sin herlighet.


24 Så sier Herren, som løser deg ut,

og som formet deg i mors liv:

Jeg er Herren, som har skapt alt,

alene har jeg spent ut himmelen,

uten hjelp har jeg bredt jorden ut.

25 Jeg setter orakelprestenes tegn ut av kraft

og gjør spåmennene til narr.

Jeg driver vismennene tilbake

og gjør deres visdom til dårskap.

26 Jeg bekrefter mine tjeneres ord

og gjennomfører den planen

mine sendebud har forkynt.

Jeg sier om Jerusalem:

«Hun skal være bebodd»

og om byene i Juda:

«De skal bygges opp igjen,

jeg skal gjenreise ruinene.»

27 Jeg sier til havdypet: «Bli tørt!

Jeg tørker ut strømmene dine.»

28 Jeg sier om Kyros: «Min hyrde,

som skal gjennomføre alt det jeg vil,

si om Jerusalem: Hun skal bygges!

og om tempelet: Det skal grunnlegges!»

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.