Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Jesaja

46

Herren er alltid den samme

1 Bel kneler, og Nebo faller,

bildene dere bar på,

løftes opp og lastes på trette dyr og fe.

2 De faller og kneler, alle sammen.

De kan ikke berge lasten,

og selv må de gå i fangenskap.


3 Hør på meg, du Jakobs hus,

alt som er igjen av Israels hus,

dere som ble løftet opp helt fra fødselen,

som ble båret helt fra mors liv:

4 Jeg er Han, helt til dere blir gamle,

jeg vil bære helt til håret er grått.

Jeg har alt gjort det.

Jeg løfter, jeg bærer og berger.

5 Hvem vil dere sammenligne meg med,

hvem er jeg lik?

Hvilken lignelse vil dere bruke

for å sammenligne oss?


6 De øser ut gull fra pungen

og veier opp sølv på vekt.

De leier en gullsmed som lager en gud,

så bøyer de seg ned og tilber den.

7 De tar den på skulderen, bærer den med seg

og setter den på plass.

Der står den

og rører seg ikke fra plassen.

Roper en til den, svarer den ikke,

den kan ikke frelse fra nød.


8 Husk dette med sorg,

ta det til dere, syndere!


9 Husk de første ting fra gammel tid!

For jeg er Gud, og ingen annen,

jeg er Gud, og ingen er lik meg.

10 Fra begynnelsen forteller jeg slutten,

på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt.

Jeg sier: «Min plan står fast,

alt jeg vil, det gjør jeg.»

11 Fra øst kaller jeg en rovfugl,

fra et land langt borte

en mann for min plan.

Det jeg har sagt, lar jeg skje.

Det jeg har tenkt, det gjør jeg.


12 Hør på meg, dere motløse hjerter,

dere som er langt fra rettferd!

13 Jeg lar min rettferd komme nær,

den er ikke langt borte,

min frelse kommer ikke for sent.

Jeg gir frelse på Sion,

til Israel gir jeg min herlighet.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.