Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Jesaja

5

Sangen om Herrens vingård

1 Jeg vil synge om min kjære venn,

en sang om min venn og vingården hans.

En vingård hadde min kjære venn,

med den feteste jord.

2 Han hakket den opp

og plukket ut stein

og plantet den fineste vin

og bygde et vakttårn i midten,

også en vinpresse hogg han ut.

Han ventet seg gode druer,

men druene han fikk, var beske.


3 Og nå, dere som bor i Jerusalem,

og dere mennesker i Juda:

Døm mellom meg og vingården min!

4 Hva mer kunne gjøres med vingården min

enn det jeg alt hadde gjort?

Hvorfor ventet jeg meg gode druer

når druene jeg fikk, var beske?


5 Og nå skal jeg si dere

hva jeg vil gjøre med vingården min.

Jeg tar bort gjerdet så den blir til beitemark,

jeg river ned muren så den kan tråkkes ned.

6 Jeg skal gjøre den til ødemark.

Den skal ikke beskjæres og lukes mer,

men torn og tistel skal gro.

Og jeg skal nekte skyene

å la regnet falle på den.


7 For vingården til Herren over hærskarene,

det er Israels hus,

og menneskene i Juda

er hans kjæreste hage.

Han ventet rett, men se, det kom blod,

rettferd, men se, det kom skrik!

Verop over de mektige

8 Ve dem som legger hus til hus

og føyer åker til åker

helt til det ikke er plass igjen

og dere er de eneste

som er bosatt i landet!

9 I mine ører lyder det fra Herren over hærskarene:

Sannelig, mange hus skal bli øde,

store og gode, men ubebodde.

10 For en vingård det tar ti dager å pløye,

gir bare en bat igjen,

og en homer såkorn gir en efa.


11 Ve dem som jager etter sterk drikk

fra tidlig morgen av,

som sitter til sent på kveld

og blir hete av vin.

12 De har lyre, harpe, håndtromme, fløyte

og vin på festene sine,

men Herrens gjerning merker de ikke,

de ser ikke hva hans hender har gjort.


13 Derfor skal folket mitt dra i eksil

før de vet av det,

de fremste skal sulte i hjel

og folkemassen forgå av tørst.

14 Derfor åpner dødsriket svelget

og sperrer opp munnen på vidt gap,

og ned farer både de fornemme og massen,

med sin larm og sin jubel.

15 Og mennesket er bøyd,

hver mann er fornedret,

de stolte må slå øynene ned.

16 Men Herren over hærskarene

er opphøyd i dommen,

den hellige Gud helliges ved rettferd.

17 Lam skal beite som i en utmark,

og i rikfolks ruiner skal geiter ete.


18 Ve dem som drar skylden etter seg

med tau av løgn

og sleper på synd som med vognrep

19 og sier:

«Nå må han skynde seg

å få gjort det han skal,

så vi får se det.

Nå må planen til Israels Hellige

snart gå i oppfyllelse,

så vi kan kjenne det!»


20 Ve dem som kaller det onde godt

og det gode ondt,

de som gjør mørke til lys og lys til mørke,

bittert til søtt og søtt til bittert!


21 Ve dem som er vise i egne øyne

og kloke i egne tanker!


22 Ve dem som er helter til å drikke vin

og djerve karer til å blande sterk drikk,

23 som frikjenner den skyldige mot bestikkelse,

men tar retten fra den rettferdige!


24 Derfor, slik ild fortærer halm

og høy synker sammen i flammene,

skal roten deres råtne bort,

blomsten deres fyke opp som støv.

For de har forkastet loven

til Herren over hærskarene

og foraktet ordet fra Israels Hellige.

Herrens vrede

25 Derfor flammet Herrens vrede opp mot folket hans.

Han løftet hånden mot det

og slo det så fjellene skalv

og likene lå som avfall midt i gatene.

Med alt dette har harmen hans ikke lagt seg,

hånden er fremdeles løftet.


26 Han løfter banneret for et folk langt borte

og plystrer det hit fra jordens ende.

Og se, der kommer de, fort og lett.

27 Det er ingen der som er trett eller snubler,

ingen blunder og ingen sover.

Beltet om livet løsner ikke,

og ingen sandalrem slites av.

28 Pilene er kvesset

og hver bue spent,

hestehovene er som flint

og vognhjulene som virvelvind.

29 Med et løvebrøl kommer de,

de brøler som en ung løve,

knurrer og griper byttet sitt,

bærer det bort,

og ingen kan berge det.


30 Den dagen stiger et brøl,

som brølet fra havet.

Ser en ut over jorden,

er det mørke og nød.

Lyset mørkner av tunge skyer.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.