Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Dommerne

10

Dommerne Tola og Ja'ir

1 Etter Abimelek sto Tola fram som Israels redningsmann. Han var sønn av Pua, som var sønn av Dodo av Jissakars stamme og bodde i Sjamir i Efraim-fjellene. 2 Han var dommer i Israel i tjuetre år. Så døde han og ble gravlagt i Sjamir.

3 Etter ham sto Ja'ir fra Gilead fram. Han var dommer i Israel i tjueto år. 4 Han hadde tretti sønner; de red på tretti esler og hadde tretti byer, som den dag i dag kalles Ja'irs teltbyer. De ligger i Gilead-landet. 5 Så døde Ja'ir og ble gravlagt i Kamon.

Ammonittene undertrykker Israel

6 Igjen gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene og Astarte-bildene, de dyrket gudene til folkene i Aram, Sidon og Moab, og de dyrket ammonittenes og filisternes guder. De forlot Herren, de tjente ikke ham. 7 Da flammet Herrens vrede opp mot israelittene, og han ga dem i hendene på filisterne og ammonittene. 8 Dette året knuste de israelittene. I atten år undertrykte de alle israelittene som bodde på østsiden av Jordan, i amorittenes land i Gilead. 9 Ammonittene satte også over Jordan og gikk til krig mot Juda, Benjamin og Efraims hus. Og israelittene kom i stor nød.

10 Da ropte israelittene til Herren og sa: «Vi har syndet mot deg. Vi har vendt oss bort fra vår Gud og dyrket Baal-gudene.» 11  Herren sa til israelittene: «Har jeg ikke frelst dere fra egypterne, amorittene, ammonittene og filisterne? 12 Da sidonerne, amalekittene og midjanittene plaget dere, ropte dere til meg, og jeg berget dere ut av hendene på dem. 13 Men dere forlot meg og dyrket andre guder. Derfor vil jeg ikke berge dere mer. 14 Gå og rop til de gudene dere har valgt dere! La dem frelse dere nå i nødens stund.»

15 Da sa israelittene til Herren: «Vi har syndet. Gjør med oss som du synes er best, bare du vil hjelpe oss denne gangen!» 16 De fjernet de fremmede gudene som de hadde hos seg, og tjente Herren. Da holdt han ikke ut å se på Israels nød. 17 Ammonittene samlet seg til strid og slo leir i Gilead. Israelittene marsjerte opp og slo leir i Mispa. 18 Folket og høvdingene i Gilead sa til hverandre: «Hvem vil gå først i striden mot ammonittene? Han skal være høvding over alle som bor i Gilead.»

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.