Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Jeremia

17

Judas synd er skrevet opp

1 Judas synd er skrevet opp med jerngriffel

og risset inn med diamantstift

på deres hjertetavle

og på alterhornene,

2 mens barna deres minnes

altrene og Asjera-stolpene de hadde

under frodige trær

og på høye hauger,

3 fjellene på marken.


Din rikdom, alle dine skatter

og offerhaugene dine

gir jeg til plyndring

på grunn av synden overalt i landet ditt.

4 Av deg selv må du gi avkall på

den eiendommen jeg ga deg.

Jeg gjør deg til slave for fiendene dine

i landet du ikke kjenner.

For dere har satt fyr på min vrede,

den skal brenne for alltid.

Stol ikke på mennesker

5 Så sier Herren:

Forbannet er den mann

som stoler på mennesker

og søker sin styrke i kjøtt og blod

og vender hjertet bort fra Herren.

6 Han blir som en busk i ødemarken,

han får ikke se det gode komme,

han holder til i en ørken av stein,

i det salte landet der ingen bor.


7 Velsignet er den mann

som stoler på Herren

og setter sin lit til ham.

8 Han er lik et tre

som er plantet ved vann

og strekker røttene mot bekken.

Det frykter ikke når heten kommer,

løvet er grønt.

Det engster seg ikke i tørketider

og slutter ikke å bære frukt.


9 Hjertet er mer svikefullt enn noe annet,

det kan ikke helbredes.

Hvem kan forstå det?

10 Jeg, Herren, er den

som gransker hjerter og prøver nyrer.

Jeg lønner hver mann etter hans ferd,

etter frukten av hans gjerninger.

Dom over urett og frafall

11 En rapphøne som ruger på egg

den ikke selv har lagt,

slik er den som skaffer seg rikdom med urett.

Midt i livet må han forlate den,

til slutt står han der som en narr.


12 En herlig trone,

opphøyd fra begynnelsen av,

er stedet for vår helligdom.


13  Herre, du Israels håp,

alle som forlater deg, skal bli til skamme;

de i landet som vender seg bort fra deg,

skal skrives opp.

For de har forlatt Herren,

kilden med levende vann.

Frels meg du, så blir jeg frelst

14 Helbred meg, Herre, så blir jeg helbredet,

frels meg du, så blir jeg frelst.

For du er min lovsang.

15 Se, de sier til meg:

«Hvor er Herrens ord?

La det komme!»

16 Men jeg har ikke tryglet deg om

å sende noe ondt,

jeg har ikke lengtet etter en ulykkesdag.

Du vet hva leppene mine har sagt,

det er rett framfor deg.

17 Bli ikke til redsel for meg!

Du er min tilflukt på ulykkens dag.

18 La forfølgerne bli til skamme,

og ikke jeg.

La dem bli slått av skrekk,

og ikke jeg!

La en ulykkesdag komme over dem,

knus dem dobbelt opp!

Hold sabbatsdagen hellig

19 Dette sa Herren til meg: Gå og still deg i Folkeporten, der Judas konger går inn og ut, og i alle portene i Jerusalem, 20 og si til dem: Hør Herrens ord, dere Juda-konger, hele Juda og alle som bor i Jerusalem, dere som går inn gjennom disse portene.

21 Så sier Herren: Så sant dere har livet kjært, vokt dere for å bære noen bør på sabbatsdagen og komme inn gjennom Jerusalems porter med den. 22 Dere må ikke bære noe ut av husene deres på sabbatsdagen og ikke gjøre noe arbeid. Dere skal holde sabbatsdagen hellig, slik jeg befalte fedrene deres. 23 Men de hørte ikke og vendte ikke øret til. De gjorde nakken stiv, de adlød ikke og tok ikke imot formaning.

24 Om dere hører på meg, sier Herren, og ikke bærer noen bør inn gjennom portene i denne byen på sabbatsdagen, men holder sabbatsdagen hellig og ikke gjør noe arbeid, 25 da skal konger og fyrster som sitter på Davids trone, og som kjører med hester og vogner, få komme inn gjennom portene i denne byen, både de og stormennene deres, mennene i Juda og de som bor i Jerusalem. Denne byen skal bestå til evig tid. 26 Da skal de komme fra byene i Juda og landet omkring Jerusalem, fra Benjamin-landet, lavlandet, fjellandet og Negev for å bære fram brennoffer, slaktoffer, grødeoffer og røkelse og komme med takkoffer til Herrens hus.

27 Men om dere ikke vil høre på meg og holde sabbatsdagen hellig, men bærer bører og kommer inn gjennom Jerusalems porter med dem på sabbatsdagen, da setter jeg ild på portene. Den skal fortære borgene i Jerusalem, den skal ikke slukne.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.