Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Jeremia

49

Ammonittene

1 Om ammonittene.


Så sier Herren:

Har ikke Israel barn,

har han ingen arving?

Hvorfor har da Milkom tatt over Gad

og hans folk slått seg ned i byene der?

2 Derfor, se, dager skal komme,

sier Herren,

da jeg lar krigsrop lyde

for ammonittene i Rabba.

Byen skal bli til en øde ruinhaug,

datterbyene skal brennes opp.

Israel skal drive bort

dem som hadde drevet ham bort, sier Herren.

3 Klag, Hesjbon,

for Ai er ødelagt.

Skrik, dere Rabbas døtre,

kle dere i sekkestrie, stem i med klage

og løp hit og dit mellom kveene.

For Milkom må gå i eksil

og prestene og stormennene med ham.


4 Hvorfor skryter du av dalene,

av overfloden i dalen din,

du bortkomne datter

som stoler på skattene dine:

«Hvem kan vel nå meg?»

5 Se, jeg sender redsel over deg,

sier Herren, hærskarenes Gud,

fra alle kanter.

Dere skal drives bort i hver sin retning,

og ingen skal samle de flyktende.


6 Men siden vender jeg skjebnen for ammonittene,

sier Herren.

Edom

7 Om Edom.


Så sier Herren over hærskarene:

Finnes det ingen visdom lenger i Teman?

Har rådene fra de forstandige gått tapt?

Har visdommen deres råtnet?

8 Flykt, snu om! Bo i dypet,

dere som bor i Dedan.

For jeg lar Esaus ulykke komme over ham,

tiden da jeg krever ham til regnskap.

9 Om drueplukkere kommer til deg,

lar de ingen etterhøst bli igjen.

Om tyver kommer om natten,

ødelegger de hva de vil.

10 For jeg kler av Esau

og avslører skjulestedene hans

så han ikke kan gjemme seg.

Herjet blir barna hans, brødre og naboer,

det er ute med dem.

11 Bare forlat dine farløse barn,

jeg skal holde dem i live,

og enkene dine kan stole på meg.


12 For så sier Herren:

Se, de som ikke fortjener det,

må drikke av begeret.

Og så skulle du slippe straff?

Nei, du skal ikke slippe,

du skal drikke!

13 For jeg har sverget ved meg selv,

sier Herren:

Bosra skal bli til ødemark og til spott,

til ruin og til forbannelse.

Alle byene der

skal ligge i ruiner for alltid.


14 Et budskap har jeg hørt fra Herren,

en budbærer er sendt til folkeslagene:

«Samle dere og gå mot byen,

reis dere til krig!»

15 Se, jeg gjør deg liten blant folkene,

foraktet blant menneskene.

16 Skrekken du spredte,

og ditt hovmodige hjerte har forført deg,

du som bor i fjellkløfter

og holder til oppe på høydene.

Men om du legger reiret ditt høyt som ørnen,

skal jeg styrte deg ned derfra,

sier Herren.


17 Edom skal bli til ødemark.

Alle som går forbi,

skal grøsse og plystre hånlig

over sårene hun har fått.

18 Det skal gå som da Sodoma og Gomorra

og nabobyene ble ødelagt, sier Herren.

Ingen skal bo der,

ikke et menneske slå seg ned.

19 Se, lik løven som kommer opp

fra den tette Jordan-skogen

til sletten som alltid er grønn,

slik skal jeg på et øyeblikk

jage dem bort fra landet.

Hvem er den utvalgte som jeg skal sette over det?

For hvem er som jeg?

Hvem kan stevne meg?

Hvem er den gjeteren som kan stå for mitt ansikt?


20 Derfor, hør hvilken beslutning

Herren har fattet om Edom,

hvilken plan han har lagt

mot dem som bor i Teman.

Sannelig, de minste av sauene skal slepes bort,

og beitemarkene deres skal bli øde.

21 Når de faller, skjelver jorden av drønnet,

helt til Sivsjøen høres skriket.

22 Se, han stiger som en ørn,

stuper ned og brer ut vingene

over Bosra.

Den dagen skal hjertet til Edoms krigere

være som hjertet til en kvinne i barnsnød.

Damaskus

23 Om Damaskus.


Hamat og Arpad blir til skamme,

for de har fått høre et budskap om ulykke

og skjelver som det urolige havet,

aldri faller det til ro.

24 Damaskus mister motet, snur og flykter.

Redselen tar henne,

hun er grepet av trengsel

og av rier som hos en fødende kvinne.

25 Forlatt er den berømte byen,

min gledes by.

26 De unge mennene faller på torgene,

alle krigere skal omkomme den dagen,

sier Herren over hærskarene.

27 Jeg setter fyr på muren rundt Damaskus,

ild skal fortære Ben-Hadads borger.

Kedar og Hasor

28 Om Kedar og Hasor-rikene, som kong Nebukadnesar av Babel slo.


Så sier Herren:

Opp, rykk fram mot Kedar,

ødelegg folkene i øst!

29 De skal ta teltene og småfeet fra dem,

teltdukene og alle redskapene,

de skal ta kamelene deres med seg

og rope til dem:

«Redsel på alle kanter!»

30 Flykt! Skynd dere bort!

Gjem dere dypt nede,

dere som bor i Hasor, sier Herren.

For kong Nebukadnesar av Babel

har tatt en beslutning

og lagt en plan mot dere.


31 Opp, rykk fram mot et sorgløst folk,

mot dem som bor trygt, sier Herren.

Det har verken porter eller bommer

og bor for seg selv.

32 Kamelene deres skal bli til rov,

den store buskapen til bytte.

Dem som har kortklipt hår ved tinningen,

skal jeg spre for alle vinder,

jeg lar ulykken komme over dem

fra alle kanter, sier Herren.

33 Hasor blir et sted hvor sjakaler holder til,

en ørken for alle tider.

Ingen skal bo der,

ikke et menneske slå seg ned.

Elam

34  Herrens ord som kom til profeten Jeremia om Elam i begynnelsen av Juda-kongen Sidkias regjering:


35 Så sier Herren over hærskarene:

Se, jeg bryter i stykker elamittenes bue,

det sterkeste våpen de har.

36 Mot Elam sender jeg fire vinder

fra de fire himmelhjørnene

og sprer dem for alle disse vindene.

Det skal ikke finnes et eneste folkeslag

hvor det ikke kommer noen

som er drevet bort fra Elam.

37 Jeg slår Elam med skrekk for fienden

og for alle som står dem etter livet.

Jeg lar ulykke komme over dem,

min brennende vrede, sier Herren.

Jeg sender sverdet etter dem

til jeg får gjort ende på dem.

38 Så setter jeg min trone i Elam

og utrydder kongen og stormennene der,

sier Herren.


39 Men i dager som kommer,

skal jeg vende skjebnen for Elam,

sier Herren.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.