Iran: Kristne ønsker nytestamenter
Gi sammenEt NT koster 33 kroner
Gå til forsiden

Evangeliet etter Johannes

16 1 Dette har jeg sagt for at dere ikke skal bli ført til fall. 2 De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da enhver som slår dere i hjel, skal tro at han utfører en tjeneste for Gud. 3 Det skal de gjøre fordi de verken kjenner Faderen eller meg. 4 Dette har jeg sagt dere for at dere, når den tiden kommer, skal huske at jeg sa det.

Talsmannen

Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere. 5 Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: «Hvor går du hen?» 6 For sorg har fylt deres hjerter, fordi jeg har sagt dette. 7 Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere. 8 Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom: 9 Synden er at de ikke tror på meg, 10 retten får jeg, fordi jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg, 11 dommen er at denne verdens fyrste er dømt.

12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. 14 Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Sorgen skal bli til glede

16 Om en liten stund ser dere meg ikke, og om en liten stund igjen skal dere se meg. 17 Da sa noen av disiplene hans til hverandre: «Hva mener han med dette at vi om en liten stund ikke ser ham, og så igjen om en liten stund skal se ham, og at han går til Faderen? 18 Hva betyr dette: om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han taler om.» 19 Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa: «Snakker dere om det jeg sa: Om en liten stund ser dere meg ikke, og om en liten stund igjen skal dere se meg? 20 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. 21 Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes tid er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene, i sin glede over at et menneske er kommet til verden. 22 Slik er det også med dere. Nå er dere bedrøvet, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal bli fylt av glede, og ingen skal ta gleden fra dere.

Fullendelse og trengsler

23 På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Faderen om noe, skal han gi dere det i mitt navn. 24 Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen.

25 Det jeg nå har sagt til dere, er gåtefull tale. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale til dere i gåter, men åpent forkynne dere om Faderen. 26 Den dagen skal dere be i mitt navn. Jeg sier ikke at jeg skal be Faderen for dere; 27 for han selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. 28 Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.»

29 Disiplene hans sier: «Nå taler du rett ut, du taler ikke i gåter. 30 Nå forstår vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen stiller deg spørsmål. Derfor tror vi at du er utgått fra Gud.» 31 Jesus svarte: «Tror dere nå? 32 Den tid kommer, ja, den er der nå, da dere skal bli spredt og gå hver til sitt og la meg bli igjen alene. Men jeg er ikke alene, for Faderen er med meg. 33 Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!»

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.