Stor bibelmangel i Venezuela
Gi sammenEn Bibel koster 49 kroner
Gå til forsiden

Job

38

Herren: Spenn beltet om deg

1 Da svarte Herren Job ut av stormen og sa:


2 Hvem er dette som formørker min plan

med uforstandige ord?

3 Spenn beltet om livet som en mann,

så vil jeg spørre deg, og du skal svare:


4 Hvor var du da jeg grunnla jorden?

Fortell det, hvis du vet det!

5 Hvem har fastsatt jordens mål

– det vet du vel?

Hvem trakk målesnoren over den?

6 Hvor ble jordens pilarer slått ned,

og hvem la hjørnesteinen

7 mens alle morgenstjerner jublet

og alle gudesønner ropte av fryd?


8 Hvem stengte for havet med porter

da det fosset fram fra morslivet,

9 da jeg kledde havet med skyer

og svøpte det i skodde,

10 da jeg satte grense for det,

stengte med slå for porten?

11 Jeg sa: «Hit kommer du, men ikke lenger.

Her brytes dine stolte bølger.»


12 Har du noen gang kalt morgenen fram

eller vist morgenrøden dens sted

13 så den kan ta tak i jordens ender

og riste de lovløse bort?

14 Da omformes jorden som leire under et stempel,

alt trer fram som i ny drakt.

15 De urettferdige mister det lyset de hadde.

Armen de løftet, blir knust.


16 Har du nådd fram til havets kilder?

Har du gått rundt på urdypets bunn?

17 Har dødens porter vist seg for deg,

har du sett dødsskyggens dører?

18 Forstår du viddene på jorden?

Si fra hvis du kjenner alt dette.

19 Hvor går veien til lysets bolig,

og hvor holder mørket til?

20 Du kan bringe mørket til landet der det bor,

om du kjenner stiene dit!

21 Du vet det, for du var vel født den gangen!

Ja, dine dagers tall er stort.


22 Har du nådd fram dit snøen har sitt kammer,

og sett lageret med hagl

23 som jeg sparer til trengselstider,

til dagen med kamp og krig?

24 Hvor går veien dit lyset deler seg

og østavinden blåser ut over jorden?

25 Hvem laget løp for styrtregnet,

vei for torden og brak,

26 så det regnet over land der ingen bor,

i ørkenen hvor det ikke er mennesker?

27 Regnet mettet det øde landet

så gresset grodde grønt.

28 Har regnet noen far?

Hvem har avlet duggdråpene?

29 Hvilket morsliv kommer isen fra?

Hvem har født rimet som faller fra himmelen?

30 Vannet kler seg ut som stein,

dypets overflate dekkes av is.


31 Kan du knytte Sjustjernens bånd

eller løse Orions lenker?

32 Fører du stjernebildene fram i rett tid,

leder du Store bjørn og de små bjørnene?

33 Kjenner du himmelens lover?

Bestemmer du stjernehimmelens makt over jorden?

34 Kan du løfte din stemme til skyene

slik at vannet flommer ned over deg?

35 Kan du sende ut lyn så de farer av sted

og sier til deg: «Her er vi»?

36 Hvem gir visdom til ibisfuglen

og forstand til hanen?

37 Hvem er så vis at han kan telle skyene?

Hvem heller vann fra himmelens krukker

38 når støvet størkner som malm

og jordklumpene klistrer seg sammen?

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.