Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Joel

3

Løftet om Ånden

1 En gang skal det skje

at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.

Deres sønner og døtre skal profetere,

de gamle skal drømme drømmer

og de unge skal se syn.

2 Selv over slaver og slavekvinner

vil jeg i de dager øse ut min Ånd.

3 Jeg setter varsler

på himmel og jord,

blod og ild og røyksøyler.

4 Solen forvandles til mørke

og månen til blod

før Herrens dag kommer, den store og skremmende.

5 Da skal hver den som påkaller Herrens navn, bli berget.

For på Sion-fjellet og i Jerusalem

skal det finnes redning,

som Herren har sagt.

Og blant de overlevende

er de som Herren kaller.

Herrens dom over folkene

6 For se, i de dager og på den tid,

når jeg vender skjebnen for Juda og Jerusalem,

7 da vil jeg samle alle folkeslag

og føre dem ned i Josjafats dal.

Der vil jeg holde rettergang med dem

om Israel, mitt folk og min eiendom,

som de spredte blant folkene.

De delte mitt land

8 og kastet lodd om mitt folk,

de ga en gutt for en hore

og solgte en jente for vin,

og den drakk de opp.


9 Så, hva vil dere meg, Tyros og Sidon og alle filisterbygder? Vil dere ta igjen for noe jeg har gjort? Gjør dere meg noe ondt, skal jeg straks la det komme over deres eget hode, 10 for dere tok mitt sølv og gull og førte bort mine dyreste skatter til deres egne templer, 11 dere solgte folket i Juda og Jerusalem til jonerne for å føre dem langt bort fra sitt land. 12 Se, nå vekker jeg dem fra stedet dere har solgt dem til, og lar det dere har gjort, komme over deres eget hode. 13 Og jeg vil la judeerne selge sønnene og døtrene deres. De skal selge dem til sabeerne, et folk langt borte. For Herren har talt.


14 Rop dette ut blant folkene,

lys hellig krig, vekk krigerne!

La alle stridsmenn møte fram og dra ut.

15 Smi plogskjærene om til sverd

og vingårdsknivene til spyd!

Den svake skal si: «Jeg er en helt.»

16 Skynd dere og kom!

Kom sammen, alle folkeslag, fra alle kanter,

Herre, før dine krigere ned!


17 Folkeslagene skal bryte opp

og dra til Josjafats dal,

for der vil jeg sitte til doms

over folk fra alle kanter.

18 Send sigden ut, for høsten er moden,

kom og tråkk, for vinpressen er full,

pressekummene flyter over, for ondskapen deres er stor.

19 Larm og atter larm i Dommens dal,

for Herrens dag er nær i Dommens dal.

20 Sol og måne svartner,

og stjernene mister sin glans.

Herren bor på Sion

21  Herren skal brøle fra Sion,

la røsten runge fra Jerusalem,

himmel og jord skal skjelve.

Men Herren er et vern for sitt folk,

en borg for Israels barn.


22 Da skal dere kjenne

at jeg er Herren deres Gud

som bor på Sion, mitt hellige fjell.

Jerusalem skal være et hellig sted,

der skal fremmede aldri mer komme inn.


23 Den dagen skal det skje

at fjellene drypper av druesaft

og haugene flommer av melk,

og i alle Judas bekkefar

skal det renne vann.

En kilde skal velle fram fra Herrens hus

og vanne Akasiedalen.

24 Egypt skal bli til en ødemark

og Edom til en øde ørken

på grunn av voldsverket mot judeerne,

fordi de spilte uskyldig blod i sine land.


25 Men i Juda skal det alltid bo folk,

og i Jerusalem slekt etter slekt.

26 Jeg vil hevne deres blod

og ikke spare de skyldige.


Herren bor på Sion.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.