Stor bibelmangel i Venezuela
Gi sammenEn Bibel koster 49 kroner
Gå til forsiden

Tredje Mosebok

24

Lysestaken og skuebrødene

1  Herren sa til Moses: 2 Gi israelittene befaling om å skaffe deg ren olje av knust oliven til lampene, så det alltid kan tennes lys. 3 I telthelligdommen, utenfor forhenget som er foran kisten med vitnesbyrdet, skal Aron sørge for at lampene alltid brenner for Herrens ansikt fra kveld til morgen. Dette skal være en evig forskrift for dere gjennom alle slekter. 4 Han skal sette opp lampene på lysestaken av rent gull, så de alltid står for Herrens ansikt.

5 Så skal du ta fint mel og bake tolv runde kaker. I hver kake skal det være to tiendedeler av et mål. 6 Og du skal legge dem i to rader, seks i hver rad, på bordet av rent gull for Herrens ansikt. 7 På hver rad skal du legge ren røkelse. Den skal være et påminningsoffer for brødene, et gaveoffer for Herren. 8 I all fremtid skal brødene legges fram for Herrens ansikt, sabbat etter sabbat. Det er en evig pakt hos israelittene. 9 Brødene tilhører Aron og sønnene hans, som skal spise dem på et hellig sted. De er høyhellige og er hans del av Herrens gaveoffer. Det er en evig forskrift.

Spott mot Herrens navn

10 Blant israelittene var det en mann som var sønn av en israelittisk kvinne, men som hadde en egyptisk far. I leiren kom sønnen av den israelittiske kvinnen i krangel med en israelitt. 11 Denne sønnen spottet Navnet og forbannet det. Da førte de ham til Moses. Moren hans het Sjelomit og var datter til Dibri fra Dans stamme. 12 De holdt ham i forvaring til saken kunne avgjøres ved et ord fra Herren. 13 Og Herren sa til Moses: 14 Før spotteren utenfor leiren! Alle som hørte ham, skal legge hendene på hodet hans, og hele menigheten skal steine ham. 15 Så skal du si til israelittene: Når noen forbanner sin Gud, fører han synd over seg. 16 Og den som spotter Herrens navn, skal dø; hele menigheten skal steine ham. Enten han er innflytter eller født i landet, skal han drepes når han spotter Navnet.

17 Når noen slår et menneske i hjel, skal han dø. 18 Den som slår i hjel et husdyr, skal erstatte det, liv for liv. 19 Når noen skader sin landsmann på kroppen, skal det samme gjøres med ham som han selv har gjort: 20 brudd for brudd, øye for øye, tann for tann. Den samme skaden som han volder en annen, skal han selv få. 21 Den som slår i hjel et husdyr, skal erstatte det. Men den som slår i hjel et menneske, skal dø. 22 En og samme lov skal gjelde for dere, enten dere er innflyttere eller født i landet. For jeg er Herren deres Gud.

23 Dette sa Moses til israelittene, og de førte spotteren utenfor leiren og steinet ham. Israelittene gjorde som Herren hadde befalt Moses.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.