Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Malaki

1 

1 Et budskap. Herrens ord til Israel gjennom Malaki.

Herrens kjærlighet

2 «Jeg elsker dere», sier Herren.

Men dere sier:

«Hvordan elsker du oss?»

«Var ikke Esau Jakobs bror?»

sier Herren.

«Jeg elsket Jakob,

3 men Esau hadde jeg uvilje mot.

Jeg gjorde fjellene hans til ødemark,

eiendommen til en ørken for sjakaler.»

4 Edom sier: «Vi er knust,

men bygger ruinene opp igjen.»

Men så sier Herren over hærskarene:

«De bygger opp, men jeg river ned.

De skal kalles urettens land,

folket som Herren er harm på for alltid.»

5 Dere skal se det med egne øyne,

og dere skal si: « Herren er stor,

ut over Israels grenser.»

Herrens dom over prestene

6 En sønn hedrer sin far

og en slave sin herre.

Er jeg far, hvor er da min heder,

er jeg herre, hvor er ærefrykten for meg?

sier Herren over hærskarene

til dere prester, dere som viser forakt for mitt navn.

Dere sier: «Hvordan har vi vist

forakt for ditt navn?»

7 Dere bærer fram uverdig mat på mitt alter.

Dere sier: «Hvordan har vi handlet uverdig mot deg?»

Ved å si: « Herrens bord kan vi vise forakt.»

8 Når dere bærer fram et blindt dyr som offer,

er ikke det galt?

Når dere kommer med et halt eller sykt dyr,

er ikke det galt?

Hva om du kom med slikt til din stattholder?

Tror du han da ville sette pris på deg

og ta vennlig imot deg?

sier Herren over hærskarene.

9 Og nå, be om velvilje for Guds ansikt

så han viser oss nåde.

Men når det kommer slikt fra deres hånd,

kan han da ta vennlig imot deg?

sier Herren over hærskarene.

10 Om bare noen av dere

ville stenge tempeldørene

så dere ikke forgjeves tenner opp ild på mitt alter!

Jeg har ingen glede av dere,

sier Herren over hærskarene,

jeg setter ikke pris på offer

fra deres hånd.


11 Fra der sol går opp til der sol går ned,

er mitt navn stort blant folkeslagene.

Overalt blir det tent offerild

og båret fram rene offer i mitt navn.

For mitt navn er stort blant folkeslagene,

sier Herren over hærskarene.

12 Men dere vanhelliger det

når dere sier at Herrens bord er uverdig,

at maten på det er foraktelig frukt.

13 Dere sier: «For et strev!»

og blåser av det, sier Herren over hærskarene.

Dere kommer med dyr som er røvet,

og med halte eller syke dyr

når dere kommer med offer.

Skulle jeg sette pris på noe slikt fra deres hånd? sier Herren.


14 Forbannet er bedrageren

som har et hanndyr i buskapen

og lover å gi det til Herren,

men ofrer et skadet dyr i stedet.

For jeg er en stor konge,

sier Herren over hærskarene,

og mitt navn er fryktet blant folkeslagene.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.