Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Malaki

2 

1 Og nå, dere prester, dette budet gjelder dere:

2 Vil dere ikke høre

og ikke legge dere dette på hjertet

så dere ærer mitt navn,

sier Herren over hærskarene,

da sender jeg forbannelse mot dere.

Jeg forbanner deres velsignelse,

ja, jeg har forbannet den

fordi den ikke ligger dere på hjertet.

3 Se, jeg truer ætten deres!

Slakteavfall fra festene deres

kaster jeg i ansiktet på dere,

og sammen med det skal dere bæres bort.

4 Da skal dere kjenne at det er jeg

som har sendt dere dette budet,

så min pakt med Levi kan stå ved lag,

sier Herren over hærskarene.


5 Min pakt med ham var liv og fred

som jeg ga ham.

Han skulle ha ærefrykt for meg

og skjelve for mitt navn.

6 Sann rettledning var i hans munn,

det fantes ikke svik på leppene.

I fred og rettferd vandret han med meg

og fikk mange til å vende om fra skyld.

7 For prestens lepper tar vare på kunnskap,

rettledning skal en søke fra hans munn.

For han er sendebud fra Herren over hærskarene.


8 Men dere har bøyd av fra veien.

Dere har gitt slik rettledning at mange har snublet.

Dere har brutt Levi-pakten,

sier Herren over hærskarene.

9 Derfor gjør jeg dere ynkelige

og foraktet av hele folket,

for dere følger ikke mine veier,

men gjør forskjell på folk

når dere gir rettledning.

Blandingsekteskap og skilsmisse

10 Har vi ikke alle én far,

har ikke den ene Gud skapt oss?

Hvorfor er vi da troløse mot hverandre

og vanhelliger våre fedres pakt?

11 Juda har handlet troløst,

avskyelige ting har de gjort

i Israel og Jerusalem.

For Juda har vanhelliget

Herrens helligdom, som han elsker,

og tatt en fremmed guds datter til ekte.

12 Måtte Herren utrydde fra Jakobs telt

hver mann som gjør slikt

– hvem det så måtte være –

og som bærer fram offer

til Herren over hærskarene.


13 Og dette er det andre dere gjør:

Med tårer dekker dere Herrens alter,

med gråt og sukk

fordi han ikke lenger vil se på gaven

eller ta imot offer fra deres hånd med glede.

14 Dere sier: «Hvorfor?»

Fordi Herren er vitne i saken

mellom deg og din ungdoms kvinne,

som du er utro mot,

din ektefelle,

din paktskvinne.

15 Er det ikke én som har skapt alt?

Både kropp og ånd er hans.

Og hva søker denne ene?

En guddommelig slekt.

Så vokt deres ånd vel!

Vær ikke utro mot din ungdoms kvinne!

16 Den som får uvilje mot henne og sender henne bort,

sier Herren, Israels Gud,

skitner til sine klær med vold,

sier Herren over hærskarene.

Så vokt deres ånd vel!

Vær ikke troløse.

Når Herren kommer

17 Dere har trettet Herren med deres ord.

Dere sier: «Hva er det vi har trettet ham med?»

Med å si at alle som gjør ondt,

er gode i Herrens øyne,

ja, at han har glede av dem.

Eller: «Hvor er rettens Gud?»

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.