Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Mika

6

Hva Herren krever

1 Hør hva Herren sier:

Reis deg, før din sak for fjellene,

la haugene høre din røst!

2 Hør Herrens anklage, dere fjell

og dere jordens faste grunnvoller!

For Herren fører sak mot sitt folk,

han går i rette med Israel.


3 Mitt folk, hva har jeg gjort deg?

Hva har jeg trettet deg med?

Svar meg!

4 For jeg førte deg opp fra Egypt

og fridde deg ut fra slavehuset.

Jeg sendte Moses, Aron og Mirjam

i spissen for deg.

5 Mitt folk, husk

planene kong Balak av Moab hadde,

og svaret han fikk av Bileam, Beors sønn,

på veien fra Sjittim til Gilgal,

så du kan skjønne

Herrens frelsesgjerninger.


6 Hva skal jeg komme fram for Herren med

når jeg bøyer meg for Gud i det høye?

Skal jeg komme til ham med brennoffer,

med årsgamle kalver?

7 Bryr Herren seg om tusenvis av værer,

titusenvis av oljebekker?

Skal jeg ofre min førstefødte for mitt lovbrudd,

min livsfrukt for min sjels synd?


8 Han har kunngjort for deg, menneske,

hva godt er.

Og hva krever Herren av deg?

Bare at du gjør rett,

viser trofast kjærlighet

og vandrer ydmykt med din Gud.

Dommen over Jerusalem

9  Herrens røst roper til byen,

og det er visdom å frykte ditt navn.

Hør, du stamme og forsamling!

10 Finnes fremdeles urettens skatter i den urettferdiges hus

og et forfalsket, forbannet efa-mål?

11 Kan jeg være ren

med urett vekt

og falske vektlodd i pungen?


12 De rike i byen øver vold,

innbyggerne der farer med løgn,

en svikefull tunge har de i munnen.

13 Så skal jeg også begynne å slå deg,

ødelegge deg for dine synder.

14 Du skal spise og ikke bli mett,

tom skal du kjenne deg.

Den du tar til side, kan du likevel ikke berge,

og den du berger, gir jeg til sverdet.

15 Du skal så, men ikke høste,

presse oliven, men ikke salve deg med olje,

presse druer, men ikke drikke ny vin.

16 Du har holdt Omris forskrifter

og handlet som Ahabs hus.

Etter deres råd har dere vandret.

Derfor skal jeg overgi deg til ødeleggelse

og innbyggerne dine til spott.

Mitt folks vanære må dere bære.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.