Stor bibelmangel i Venezuela
Gi sammenEn Bibel koster 49 kroner
Gå til forsiden

Fjerde Mosebok

10

Trompetsignal og oppbrudd

1  Herren sa til Moses: 2 Lag deg to trompeter! Du skal lage dem av hamret sølv. Disse skal du bruke når du kaller menigheten sammen, og når leiren skal brytes. 3 Når de blåser i dem, skal hele menigheten komme sammen hos deg ved åpningen til telthelligdommen. 4 Blåser de bare i den ene, skal lederne, overhodene for Israels tusener, samles hos deg. 5 Når dere blåser lange støt, skal de som har leir mot øst, bryte opp. 6 Når dere blåser lange støt for andre gang, skal de som har leir mot sør, bryte opp. Når de skal bryte opp, skal det blåses lange støt. 7 Når forsamlingen kalles sammen, skal dere gi signal, men ikke blåse lange støt.

8 Det er Arons sønner, prestene, som skal blåse i trompetene. Dette skal være en evig ordning for dere, fra slekt til slekt. 9 Når dere drar i krig i deres eget land mot en fiende som går til angrep på dere, skal dere blåse lange støt på trompetene. Da skal Herren deres Gud huske på dere, så dere blir berget fra fiendene. 10 På gledesdagene og i høytidene og på nymånedagene deres skal dere blåse i trompetene når dere ofrer brennoffer og fredsoffer. Det skal være en påminnelse om dere hos deres Gud. Jeg er Herren deres Gud.

Oppbruddet fra Sinai

11 I det andre året, på den tjuende dagen i den andre måneden, løftet skyen seg fra vitnesbyrdets bolig. 12 Da brøt israelittene opp fra Sinai-ørkenen og dro videre i dagsmarsjer. Og skyen stanset i Paran-ørkenen. 13 Dette var første gangen de brøt opp på Herrens ord gjennom Moses. 14 Leiren til Juda-sønnene brøt først opp under sitt banner, hæravdeling for hæravdeling. Hærføreren var Nahsjon, sønn av Amminadab. 15 Hærfører for Jissakars stamme var Netanel, sønn av Suar. 16 Hærfører for Sebulons stamme var Eliab, sønn av Helon. 17 Så ble boligen tatt ned, og de som skulle bære den, Gersjon-sønnene og Merari-sønnene, brøt opp.

18 Så brøt Rubens leir opp under sitt banner, hæravdeling for hæravdeling. Hærfører var Elisur, sønn av Sjede'ur. 19 Hærfører for Simons stamme var Sjelumiel, sønn av Surisjaddai. 20 Hærfører for Gads stamme var Eljasaf, sønn av De'uel. 21 Så brøt kehatittene opp, de som bar det hellige utstyret. Før de kom fram, skulle boligen reises. 22 Så brøt leiren til Efraim-sønnene opp under sitt banner, hæravdeling for hæravdeling. Hærføreren var Elisjama, sønn av Ammihud. 23 Hærfører for Manasse-sønnenes stamme var Gamliel, sønn av Pedasur. 24 Hærfører for Benjamin-sønnenes stamme var Abidan, sønn av Gidoni.

25 Så brøt leiren til Dan-sønnene opp under sitt banner, som baktropp for alle leirene, hæravdeling for hæravdeling. Hærføreren var Ahieser, sønn av Ammisjaddai. 26 Hærfører for Asjers stamme var Pagiel, sønn av Okran. 27 Hærfører for Naftalis stamme var Ahira, sønn av Enan. 28 Slik var avmarsjen da israelittene dro av sted, hæravdeling for hæravdeling.

29 Moses sa til sin svoger Hobab, sønn av Re'uel fra Midjan: «Nå bryter vi opp og drar til det stedet som Herren sa han ville gi oss. Kom med oss, så skal vi sørge godt for deg. For Herren har lovet det gode for Israel.» 30 Hobab svarte: «Jeg blir ikke med, jeg går heller hjem til mitt eget land og min egen slekt.» 31 Da sa Moses: «Du må ikke forlate oss! Du vet jo best hvor vi skal slå leir i ørkenen. Du må være øyne for oss. 32 Går du med oss, skal vi la alt det gode som Herren gjør mot oss, også komme deg til gode.»

33 Så brøt de opp og dro fra Herrens fjell, tre dagsreiser. Og Herrens paktkiste dro foran dem, tre dagsreiser, for å finne et hvilested for dem. 34  Herrens sky var over dem om dagen når de brøt opp fra leiren.

35 Hver gang kisten brøt opp, sa Moses:

«Reis deg, Herre!

La dine fiender bli spredt

og dine motstandere flykte for deg!»

36 Og når den var i ro, sa han:

«Vend tilbake, Herre,

til Israels ti tusen ganger tusen!»

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.