Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Fjerde Mosebok

15

Matoffer og drikkoffer

1  Herren sa til Moses: 2 Tal til israelittene og si til dem: Når dere kommer inn i landet dere skal bo i, det som jeg vil gi dere, 3 og bærer fram for Herren gaveoffer av storfe eller småfe til en duft som er behagelig for Herren, enten det er et brennoffer eller et slaktoffer for å innfri et løfte, enten som frivillig gave eller på en av høytidene deres, 4 da skal den som bærer fram offeret sitt for Herren, komme med et grødeoffer: en tiendedels efa hvetemel blandet med en kvart hin olje. 5 Sammen med brennofferet eller slaktofferet skal du gi en kvart hin vin som drikkoffer for hvert lam. 6 Hvis du ofrer en vær, skal grødeofferet være to tiendedels efa hvetemel blandet med en tredjedels hin olje, 7 og drikkofferet en tredjedels hin vin. Du skal ofre det til en duft som er behagelig for Herren. 8 Ofrer du en ung okse som brennoffer eller som slaktoffer for å innfri et løfte eller som et fredsoffer for Herren, 9 skal du sammen med oksen bære fram som grødeoffer tre tiendedels efa hvetemel blandet med en halv hin olje. 10 Som drikkoffer skal du bære fram en halv hin vin. Dette er et gaveoffer til en duft som er behagelig for Herren.

11 Slik skal det gjøres med hver okse eller vær, hvert lam eller kje. 12 Hvor mange dere enn ofrer, skal dere gjøre slik med hvert eneste dyr. 13 Alle som er født i landet, skal gjøre det slik når de bærer fram gaveoffer til en duft som er behagelig for Herren. 14 Og når en innflytter som bor blant dere eller en gang i fremtiden kommer til å bo blant dere, vil bære fram et gaveoffer til en duft som er behagelig for Herren, da skal han gjøre det slik dere gjør det. 15 I forsamlingen skal en og samme ordning gjelde både for dere og for innflytterne som holder til hos dere, en evig ordning gjennom alle slekter. Dere og innflytterne skal stå likt for Herren. 16 Samme lov og samme rett skal gjelde for dere og for innflytterne som holder til hos dere.

Offeret av det første brødet

17  Herren sa til Moses: 18 Tal til israelittene og si til dem: Når dere kommer inn i det landet som jeg vil føre dere til, 19 og dere spiser av det brødet landet gir, da skal dere gi en offergave til Herren. 20 Det første brødet dere baker, skal dere gi som offergave. Dere skal gjøre det på samme måte som med offergaven fra treskeplassen. 21 Av det første dere baker, skal dere gjennom alle slekter gi Herren et brød som offergave.

Offer for uaktsomme synder

22 Dere er kanskje uaktsomme så dere ikke holder alle disse påbudene som Herren har gitt til Moses, 23 alt det Herren har pålagt dere gjennom Moses, helt fra den dagen han ga sine bud, og gjennom alle slekter. 24 Dersom det ble gjort av vanvare og uten at menigheten visste det, skal hele menigheten ofre en ung okse som brennoffer til en duft som er behagelig for Herren, med grødeoffer og drikkoffer slik regelen sier, og en geitebukk som syndoffer. 25 Presten skal gjøre soning for hele Israels menighet, så de får tilgivelse. For det ble gjort av vanvare, og de har båret fram offeret sitt, et gaveoffer til Herren og et syndoffer for Herrens ansikt for det de gjorde av vanvare. 26 Da skal hele Israels menighet og innflytterne som holder til hos dere, bli tilgitt. For hele folket hadde del i uaktsomheten.

27 Når et enkelt menneske synder av vanvare, skal det bære fram en årsgammel geit som syndoffer. 28 Presten skal gjøre soning for Herrens ansikt for den som var uaktsom, siden han syndet av vanvare. Når det er gjort soning for ham, skal han bli tilgitt. 29 Enten det er en innfødt israelitt eller en innflytter som holder til hos dere, skal en og samme lov gjelde for den som har vært uaktsom.

30 Men den som med løftet hånd spotter Herren, skal bli utstøtt av folket sitt, enten han er født i landet eller er innflytter. 31 For han har vist forakt for Herrens ord og brutt hans bud. Det mennesket skal bli utstøtt; det må bære straffen for sin misgjerning.

Straffen for å bryte sabbatsbudet

32 Mens israelittene var i ørkenen, kom de over en mann som sanket ved på sabbatsdagen. 33 De som fant ham da han sanket ved, førte ham fram for Moses og Aron og hele menigheten. 34 Han ble satt i varetekt, for det var ikke klart hva som skulle gjøres med ham. 35 Da sa Herren til Moses: «Mannen må dø. Hele menigheten skal steine ham utenfor leiren.» 36 Så førte hele menigheten ham utenfor leiren og steinet ham til han døde, slik Herren hadde pålagt Moses.

Duskene på kappeflikene

37  Herren sa til Moses: 38 Tal til israelittene og si til dem at de gjennom alle slekter skal lage seg dusker på kappeflikene sine, og i hver dusk skal de sette en snor av fiolett purpur. 39 Slike dusker skal dere ha. Hver gang dere ser på dem, skal dere huske på alle Herrens bud, så dere lever etter dem. Dere må ikke følge deres egne hjerter og deres egne øyne, som lokker dere til å drive hor. 40 Slik skal dere minnes alle mine bud og leve etter dem. Dere skal være hellige for deres Gud. 41 Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av Egypt for å være deres Gud. Jeg er Herren deres Gud.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.