Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Paulus' brev til Filemon

1

Hilsen

1 Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timoteus hilser vår kjære venn og medarbeider Filemon, 2 vår søster Appia, vår stridskamerat Arkippos og menigheten som samles i ditt hus: 3 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

Filemons tro og kjærlighet

4 Jeg takker alltid min Gud når jeg husker på deg i mine bønner. 5 For jeg hører om kjærligheten du har til alle de hellige, og om din tro på Herren Jesus. 6 Jeg ber om at den tro du har felles med oss, må være virksom og gi deg større innsikt i alt det gode vi har i Kristus. 7 Din kjærlighet har vært til stor glede og oppmuntring for meg. For takket være deg, bror, er de hellige ved godt mot.

Filemon og Onesimos

8 I Kristus kunne jeg nå med full rett pålegge deg å gjøre din plikt, 9 men for kjærlighetens skyld vil jeg heller rette en bønn til deg. Her er jeg, den aldrende Paulus, nå også som Kristi Jesu fange, 10 og jeg ber deg for Onesimos, barnet som jeg har fått her mens jeg sitter i lenker. 11 En gang var han unyttig for deg, men nå er han nyttig både for meg og deg. 12 Når jeg nå sender ham tilbake til deg, er det som om jeg sender mitt eget hjerte. 13 Jeg ville gjerne ha beholdt ham hos meg, så han kunne ha hjulpet meg i ditt sted når jeg nå bærer lenker for evangeliets skyld. 14 Men uten ditt samtykke ville jeg ikke gjøre noe. For det gode du gjør, skal ikke skje av tvang, men frivillig. 15 Kanskje ble han tatt fra deg en stund for at du skal få beholde ham for evig, 16 ikke lenger som slave, men som noe mye mer – som en elsket bror. Det er han sannelig for meg. Hvor mye mer må han ikke da være det for deg, både i kjøttet og i Herren.

17 Hvis du mener at du har fellesskap med meg, så ta imot ham som meg selv. 18 Hvis han har gjort deg urett eller skylder deg noe, så sett det på min regning! 19 Dette skriver jeg, Paulus, egenhendig: Jeg skal betale! Jeg vil ikke snakke om det du skylder meg: deg selv. 20 Ja, bror, la meg nå ha nytte av deg i Herren! Gjør mitt hjerte rolig i Kristus!

21 Jeg skriver til deg fordi jeg stoler på at du vil adlyde meg. Ja, jeg vet at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber om. 22 Og én ting til: Gjør et gjesterom klart for meg. For jeg håper at jeg skal bli gitt til dere som svar på bønnene deres.

23 Epafras, min medfange for Kristi Jesu skyld, hilser deg, 24 det samme gjør Markus, Aristarkos, Demas og Lukas, mine medarbeidere.

25 Herren Jesu Kristi nåde være med deres ånd!

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.