Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Salomos ordspråk

3

Troskap mot Herren og hans bud

1 Min sønn, glem ikke min rettledning,

ta vare på mine bud i hjertet!

2 For de gir deg mange år og et langt liv

og overflod av fred.

3 Gi aldri slipp på godhet og troskap!

Bind dem om halsen,

skriv dem på hjertets tavle!

4 Da får Gud og mennesker velvilje for deg

og ser at du er forstandig.


5 Stol på Herren av hele ditt hjerte,

støtt deg ikke til din egen innsikt!

6 Tenk på ham hvor du enn ferdes,

så gjør han stiene dine jevne.

7 Vær ikke vis i egne øyne,

frykt Herren og vend deg bort fra det onde!

8 Det blir til helse for kroppen,

en styrkedrikk for marg og bein.

9 Gi Herren ære med det du eier,

med førstegrøden av hele din avling.

10 Da skal din matbod fylles opp,

pressekummene renner over av ny vin.


11 Min sønn, forakt ikke Herrens formaning,

mist ikke motet når han refser.

12 For den Herren elsker, refser han,

slik en far gjør med en sønn han har kjær.

Visdommen er et livets tre

13 Salig er den som finner Visdommen

og vinner forstand!

14 For mer er hun verdt enn sølv,

hun gir bedre vinning enn gull.

15 Hun er mer verdifull enn perler,

av alle dine skatter er ingen som henne.

16 Langt liv holder hun i sin høyre hånd,

i sin venstre rikdom og ære.

17 På veiene hennes er det herlig å vandre,

alle hennes stier fører til fred.

18 Et livets tre er hun for dem som holder fast ved henne,

lykkelige er de som støtter seg til henne.


19 Med visdom grunnla Herren jorden,

han grunnfestet himmelen med forstand.

20 Ved kunnskapen hans ble dypene åpnet,

og skyene lar duggen dryppe.


21 Min sønn, ta vare på klokskap og omtanke,

slipp dem ikke av syne!

22 De skal være til liv for deg,

et vakkert kjede om din hals.

23 Da kan du vandre trygt på din vei,

du skal ikke støte foten mot noe.

24 Du er ikke redd når du går til ro,

og når du har lagt deg, sover du godt.

25 Du blir ikke redd for uventet fare

når ødeleggelsen kommer for de urettferdige.

26 For Herren skal være ved din side,

han skal vokte foten din for snaren.

Den gode nabo

27 Når det står i din makt å gjøre det gode,

skal du ikke holde det tilbake

fra den som har rett på det.

28 Om du har noe, si ikke da til din neste:

«Kom tilbake i morgen, så skal du få!»

29 Legg ikke onde planer mot din neste,

som tror det er trygt å være naboen din.

30 Trett ikke med noen uten grunn

når han ikke har gjort deg noe ondt.

31 Misunn ikke en voldsmann!

Hans veier må du aldri velge.

32 For Herren avskyr den som er falsk,

men taler fortrolig med de rettskafne.

33  Herren forbanner de urettferdiges hus,

men velsigner de rettferdiges bolig.

34 Spottere svarer han med spott,

men de ydmyke gir han nåde.

35 De vise arver ære,

men dårer må bære sin skam.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.