Iran: Kristne ønsker nytestamenter
Gi sammenEt NT koster 33 kroner
Gå til forsiden

Salmane

32 

1 Av David. Ein læresalme.


Sæl er den som får sine brot tilgjevne

og sine synder tildekte!

2 Sælt er det mennesket

som Herren ikkje tilreknar skuld,

som i si ånd er utan svik.


3 Så lenge eg tagde, tærtest beina i kroppen bort

medan eg stønna heile dagen.

4 For dag og natt

låg di hand tungt på meg.

Mi livssaft svann

som i heten om sommaren. Sela


5 Då sanna eg mi synd for deg,

og mi skuld dekte eg ikkje over.

Eg sa: «Eg vil sanna

mine brot for Herren

Og du tok bort mi syndeskuld. Sela


6 Difor skal alle trugne

be til deg i tider med trengsle.

Om det kjem ein veldig flaum,

skal vatnet ikkje nå dei.

7 Du skjermar meg,

du vernar meg mot naud,

med frelsejubel omgjev du meg. Sela


8 Eg vil gjera deg vis og læra deg

den vegen du skal gå,

eg vil la mitt auge kvila på deg

og gje deg råd.

9 Ver ikkje lik hest og muldyr, utan vit!

Deira prydnad er taum og beksel til å tvinga dei med,

elles kjem dei ikkje til deg.


10 Den urettferdige har mange plager,

men den som set si lit til Herren,

kransar han med miskunn.

11 Gled dykk i Herren og jubla, de rettferdige!

Bryt ut i fagnadrop, alle de ærlege av hjartet!

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.