Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Salmenes bok

65 

1 Til korlederen. En salme av David. En sang.


2 Lovsangen tilhører deg, Gud, på Sion,

for deg skal løftene bli innfridd,

3 du som hører bønner,

til deg kommer alle mennesker.

4 Når vår skyld blir for sterk for oss,

tilgir du våre lovbrudd.


5 Salig er den som du velger ut

og tar inn til deg

så han får bo i dine forgårder.

Vi vil mette oss med det gode i ditt hus,

med det hellige i ditt tempel.

6 Med skremmende gjerninger

svarer du oss i rettferdighet,

Gud, vår frelser.

Alle jordens ender og det ytterste havet

stoler på deg.


7 Du reiste fjellene med din kraft,

du var kledd med velde.

8 Du dempet det brusende havet,

bølgebruset og larmen fra folkene.

9 De som bor lengst borte,

blir grepet av frykt ved dine tegn.

Ved morgenens og kveldens porter

skaper du jubel.


10 Du gjester jorden og lar den drikke dypt,

du gjør den overdådig rik.

Guds bekk er full av vann,

du sørger for kornet,

ja, slik sørger du for jorden.

11 Du vanner furene, jevner plogveltene,

med regnskurer gjør du jorden myk,

du velsigner jordens grøde.


12 Du kroner året med dine gode gaver,

dine spor flyter over av rikdom,

13 beitene i ødemarken flyter over,

haugene smykker seg med jubel.

14 Markene kler seg med sauer,

dalene svøper seg i korn.

De roper av glede, de synger.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.