Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Salmenes bok

71 

1 Hos deg, Herre, søker jeg tilflukt,

la meg aldri bli til skamme!

2 Berg meg og fri meg ut i din rettferd,

vend øret til meg og frels meg!


3 Vær meg et vern og en klippe

dit jeg alltid kan komme!

Du har sagt at du vil frelse meg,

du er mitt fjell og min borg.


4 Fri meg, Gud, fra lovløses hånd,

fra grepet til dem som farer med urett og vold!

5 Du er mitt håp, min Herre og Gud,

min trygghet fra jeg var ung.


6 Fra jeg ble født, har jeg støttet meg til deg,

fra mors liv er du min styrke.

Jeg vil alltid prise deg.

7 Jeg er blitt til et tegn for mange,

du er min tilflukt og mitt vern.


8 Min munn er full av lovsang,

jeg synger om din herlighet dagen lang.

9 Kast meg ikke bort i alderdommens år,

forlat meg ikke når kreftene tar slutt!


10 Fiendene mine snakker om meg,

de som står meg etter livet, holder råd.

11 De sier: «Gud har forlatt ham.

Jag ham og grip ham!

Det er ingen som berger ham.»


12 Vær ikke langt borte fra meg, Gud.

Min Gud, skynd deg og hjelp meg!

13 La dem som anklager meg,

bli til skamme og gå til grunne.

La dem som søker min ulykke,

bli dekket av vanære og skam!


14 Men jeg vil alltid vente med håp,

jeg vil legge min lovsang til all lovsang du får.

15 Min munn skal fortelle om din rettferd,

dagen lang om din frelse,

enda dine gjerninger ikke kan telles.


16 Jeg vil tale om Herren Guds storverk,

forkynne din rettferd, bare din.


17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.

Jeg forteller fortsatt om dine under.


18 Gud, forlat meg ikke

selv når jeg blir gammel og grå,

la meg tale om din kraft

til hele den slekten som kommer.


Ditt velde 19 og din rettferd, Gud,

når til det høye.

Du som har gjort så store ting,

Gud, hvem er som du?


20 Trengsler og ulykker

lot du meg se,

men du vekker meg til liv på ny,

og du løfter meg opp igjen

fra dypene under jorden.


21 Gi meg min storhet tilbake,

vend deg til meg og trøst meg!

22 Så vil jeg prise deg til harpespill,

prise din trofasthet, min Gud.

Jeg vil synge for deg og spille på lyre,

du Israels Hellige.


23 Når jeg spiller for deg,

skal mine lepper juble,

min sjel som du har fridd ut.

24 Også min tunge skal tale

dagen lang om din rettferd.

For de som vil meg vondt,

er blitt til skamme og til spott.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.