Iran: Kristne ønsker nytestamenter
Gi sammenEt NT koster 33 kroner
Gå til forsiden

Salmenes bok

71

Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt

1 Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt,

la meg aldri bli til skamme!

2 Fri og frels meg i din rettferd,

vend øret til meg og berg meg!


3 Vær for meg et fjell jeg kan fly til,

en festning hvor jeg finner frelse.

Du er jo mitt berg og min borg.


4 Fri meg, Gud, fra de ondes hånd,

fra dem som farer med vold og urett!

5 Herre, Gud, du er jo mitt håp,

fra ungdommen av har jeg satt min lit til deg.


6 Fra fødselen av har jeg støttet meg til deg,

du drog meg fram av mors liv.

Deg vil jeg alltid prise.

7 Jeg er blitt som et under for mange,

du er min sikre tilflukt.


8 Min munn er full av lovsang til deg,

jeg priser din herlighet dagen lang.

9 Støt meg ikke bort i min alderdom,

forlat meg ikke når kraften svinner!


10 Mine fiender snakker om meg,

de lurer på meg og rådslår sammen.

11 De sier: «Gud har forlatt ham.

Jag ham og grip ham!

Han har ingen som berger.»


12 Gud, vær ikke langt borte fra meg!

Skynd deg å hjelpe meg, min Gud!

13 La dem som står meg imot,

gå til grunne med skam!

La dem som gjerne vil skade meg,

dekkes av skam og vanære!


14 Men jeg er alltid full av håp,

stadig på ny vil jeg prise deg.

15 Hver dag skal jeg fortelle om din rettferd,

om dine gjerninger til frelse;

jeg kjenner ikke tallet på dem.


16 Herre, min Gud,

jeg vil tale om dine storverk,

prise din rettferdighet, den alene.


17 Gud, du har lært meg opp

helt fra min ungdom av,

og ennå forteller jeg om dine under.


18 Forlat meg heller ikke, Gud,

når jeg blir gammel og grå.

Så skal jeg tale om din mektige gjerning

til hele den kommende slekt.


19 Gud, din styrke og din rettferd

når opp til himmelen.

Du som har gjort så store ting,

Herre, hvem er som du?


20 Du som lot oss oppleve

mange trengsler og ulykker,

du vil gi oss liv på ny

og føre oss opp igjen

fra havdypene under jorden.


21 La meg få min ære tilbake,

vend deg til meg og trøst meg!

22 Så vil jeg spille på harpen

og prise din trofasthet, min Gud.

Jeg vil spille på lyren for deg,

du Israels Hellige.


23 Mine lepper skal juble

når jeg spiller for deg;

min sjel som du har forløst, skal juble.

24 Ja, hele dagen skal min tunge

tale om din rettferdighet.

For de som gjerne ville skade meg,

er blitt til spott og spe.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.