Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Salmenes bok

72 

1 Av Salomo.


Gud, lær kongen å dømme som du,

la kongssønnen få din rettferd!

2 Han skal dømme ditt folk med rettferd,

dine hjelpeløse med lov og rett.

3 Fjellene skal gi folket fred

og haugene bære rettferdighets frukt.


4 Han skal la de vergeløse i folket få sin rett,

han skal berge de fattige.

Undertrykkeren skal han knuse.


5 La ham leve fra slekt til slekt,

så lenge sol og måne er til!

6 Han skal komme som regn på nyslått eng,

lik en regnskur som vanner jorden.

7 Rettferd skal spire i hans dager

og freden være stor til månen forgår.


8 Han skal herske fra hav til hav,

fra Storelven til jordens ender.

9 De som bor i ørkenen,

skal bøye seg for ham,

fienden skal slikke støvet.


10 Konger fra Tarsis og fjerne kyster

skal sende skatt til ham.

Kongene i Saba og Seba

skal komme med gaver.

11 Alle konger skal kaste seg ned for ham,

alle folkeslag skal tjene ham.


12 Han berger en fattig som roper,

en stakkar som ingen hjelper.

13 Han bryr seg om fattige og svake,

han berger de fattiges liv.

14 Han løser dem fra tvang og vold,

deres liv er dyrebart i hans øyne.


15 Kongen skal leve

og få av Sabas gull!

Folk skal alltid be for ham

og velsigne ham dagen lang.


16 La kornhaugene bli høye som fjell,

grøden bølge som Libanons skog.

La byene blomstre som gresset på marken!


17 La navnet hans bestå til evig tid,

skyte friske skudd så lenge solen er til!

De skal velsigne seg ved ham,

alle folk skal prise ham salig.


18 Velsignet er Herren, Israels Gud,

han som gjør under, bare han,

19 og velsignet er hans herlige navn til evig tid!

Hele jorden skal fylles med hans herlighet.

Amen! Ja, amen!


20 Bønnene av David, Isais sønn, er til ende.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.