Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Salmenes bok

72

Gud signe kongen!

1 Av Salomo.


Gud, overlat din dom til kongen,

gi kongesønnen rettferd fra deg!

2 Så skal han dømme ditt folk med rettferd,

dine hjelpeløse med lov og rett.

3 Da skal fjellene gi folket fred

og haugene rettferdighet.


4 Måtte kongen hjelpe de vergeløse i folket

til å få sin rett.

Han skal berge de fattige

og knuse den som undertrykker andre.


5 La ham leve fra slekt til slekt

så lenge sol og måne skinner.

6 Han skal være lik regnet

som faller på nyslått eng,

lik en regnskur som væter jorden.

7 I hans dager skal rettferd gro,

og lykke og fred skal råde

så lenge månen er til.


8 La ham herske fra hav til hav,

fra Storelven til jordens ender.

9 De som bor i ørkenen,

skal bøye seg for ham,

hans fiender skal slikke støvet.


10 Konger fra Tarsis og fjerne kyster

skal sende skatt til ham.

Kongene av Saba og Seba

skal komme med sine gaver.

11 Ham skal alle konger hylle,

alle folkeslag skal tjene ham.


12 For han berger de fattige som roper om hjelp,

de arme som ingen hjelper har.

13 Han ynkes over småkårsfolk

og redder de fattiges liv.

14 Han løser dem fra tvang og vold,

deres liv er dyrebart i hans øyne.


15 Måtte kongen leve

og få av Sabas gull!

Folk skal stadig be for ham

og velsigne ham dagen lang.


16 La det være overflod av korn i landet,

så det bølger over åsene.

La grøden være som Libanons skog

og byer blomstre og bre seg som gresset på marken.


17 La hans navn bestå til evig tid;

la det skyte friske skudd så lenge solen skinner.

Alle folk skal velsigne seg med det

og prise ham lykkelig.


18 Lovet være Herren, Israels Gud,

han som gjør under, han alene!

19 Hans herlige navn være evig lovet!

Hele jorden er full av hans herlighet.

Amen, amen.20 Her slutter bønnene av David, Isais sønn.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.