Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Salmenes bok

79

Bønn om befrielse for Israel

1 En Asaf-salme.


Fremmede folk har trengt seg inn

i ditt arveland, Gud.

De har gjort ditt hellige tempel urent

og lagt Jerusalem i ruiner.

2 Likene av dine tjenere

har de gitt til føde for himmelens fugler,

og kjøttet av dine fromme

til villdyrene i marken.

3 De har øst ut deres blod som vann

rundt omkring Jerusalem,

og det er ingen som begraver dem.

4 Vi er blitt til hån for våre granner,

til spott og spe for folkene omkring oss.


5 Hvor lenge, Herre?

Vil du være harm for alltid?

Hvor lenge skal din iver brenne som ild?

6 Øs din vrede ut over fremmede folk

som ikke kjenner deg,

øs den ut over kongeriker

der ingen påkaller ditt navn.

7 For de har gjort ende på Jakob

og lagt hans bosted øde.


8 Tilregn oss ikke fedrenes synder.

Skynd deg og møt oss med din miskunn!

For nå er det ille med oss.

9 Hjelp oss, Gud, du som er vår frelser,

så ditt navn kan bli æret.

For ditt navns skyld, fri oss ut

og tilgi våre synder!

10 Hvorfor skal folkene si:

«Hvor er deres Gud?»


La det bli kjent blant folkene,

og la oss bli vitne til

at dine tjeneres blod blir hevnet.

11 La fangenes sukk komme fram for deg!

Løslat med din veldige arm

dem som er viet til døden.

12 La våre granner få sju ganger igjen

for den hån de har vist deg, Herre.

13 Men vi, ditt folk, den hjord du vokter,

vil lovsynge deg til evig tid,

forkynne din pris fra slekt til slekt.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.