Gå til forsiden

Salmane

97 

1  Herren er konge!

Jorda skal jubla,

fjerne kystar skal gleda seg!

2 Sky og mørker er omkring han,

rettferd og rett er grunnvoll for hans trone.


3 Eld går framfor han

og brenner opp hans motstandarar på alle kantar.

4 Hans lynglimt lyser opp verda,

jorda ser det og skjelv.


5 Fjella smeltar som voks for Herren,

for han som er herre over all jorda.

6 Himmelen forkynner hans rettferd,

alle folka ser hans herlegdom.


7 Alle som dyrkar gudebilete

og skryter av avgudar,

skal bli til skamme.

Tilbe han, alle gudar!

8 Sion høyrer det og gleder seg,

Judas døtrer jublar, Herre,

over dine dommar.


9 For du er Herren, Den høgste over all jorda,

høgt er du opphøgd over alle gudar.

10 Hat det vonde, de som elskar Herren!

Han vaktar sine trugne

og friar dei frå urettferdiges hand.

11 Lys bryt fram for den rettferdige

og glede for dei ærlege av hjartet.

12 Gled dykk i Herren, de rettferdige,

lovsyng hans heilage namn!

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.