Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Paulus' brev til Titus

3

Gjenfødelse og fornyelse

1 Du skal minne dem om å underordne seg styresmaktene og myndighetene, rette seg etter dem og være villige til å gjøre alt som er godt. 2 De må ikke snakke stygt om andre eller yppe til strid, men være forsonlige og vise ydmykhet mot alle mennesker. 3 For vi var selv en gang uforstandige og ulydige, vi fór vill og var slaver av alle slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og misunnelse, ble hatet og hatet hverandre.

4 Men det ble åpenbart

hvor god vår Gud og frelser er,

og at han elsker menneskene:

5 Han frelste oss,

ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger,

men fordi han er barmhjertig.

Han frelste oss

ved badet som gjenføder

og fornyer ved Den hellige ånd,

6 som han så rikelig har øst ut over oss

ved Jesus Kristus, vår frelser,

7 så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde

og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp.

8 Dette er et troverdig ord, og jeg vil at du skal innprente det, så de som er kommet til tro på Gud, blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Alt dette er godt og gagnlig for menneskene. 9 Men tåpelige stridsspørsmål, slektstavler og strid og krangel om spørsmål i loven skal du holde deg borte fra, for slikt er unyttig og meningsløst. 10 En vranglærer skal du avvise etter første og annen gangs tilrettevisning. 11 For du vet at et slikt menneske er på avveier. Han synder og fører dom over seg selv.

Sluttord

12 Når jeg sender Artemas eller Tykikos til deg, må du komme til meg i Nikopolis så fort du kan, for jeg har bestemt meg for å bli der vinteren over. 13 Sørg for å utruste Zenas, den lovlærde, og Apollos, så de ikke mangler noe på reisen. 14 Også våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger og hjelpe der det trengs, så deres liv ikke skal være uten frukt.

15 Alle her hos meg hilser deg. Hils alle som i troen elsker oss. Nåden være med dere alle!

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.