Gå til forsiden

Første Krønikebok

15

Paktkisten føres til Jerusalem

1 Siden bygde kongen seg flere hus i Davids-byen. Han gjorde i stand et sted for Guds paktkiste og reiste et telt for den. 2 Den gang sa David: «Ingen andre enn levittene må bære Guds paktkiste; for dem har Herren utvalgt til å bære paktkisten og til å tjene ham for alltid.» 3 Så samlet David hele Israel i Jerusalem. De skulle være med og føre Herrens paktkiste opp til det stedet han hadde gjort i stand for den. 4 David kalte Aron-sønnene og levittene sammen: 5 av Kehat-sønnene Uriel, den øverste, og hans brødre, 120 mann; 6 av Merari-sønnene Asaja, den øverste, og hans brødre, 220 mann; 7 av Gersjom-sønnene Joel, den øverste, og hans brødre, 130 mann; 8 av Elisafan-sønnene Sjemaja, den øverste, og hans brødre, 200 mann; 9 av Hebron-sønnene Eliel, den øverste, og hans brødre, 80 mann; 10 av Ussiel-sønnene Amminadab, den øverste, og hans brødre, 112 mann.

11 Så kalte David til seg prestene Sadok og Ebjatar og levittene Uriel, Asaja, Joel, Sjemaja, Eliel og Amminadab, 12 og sa til dem: «Dere som er overhoder for levittenes familier, skal innvie dere sammen med brødrene deres og føre paktkisten til Herren, Israels Gud, opp til det stedet jeg har gjort i stand for den. 13 Når Herren forrige gang brøt inn iblant oss, var det fordi dere ikke var med; vi søkte ham ikke på rett vis.» 14 Prestene og levittene innviet seg da for å føre paktkisten til Herren, Israels Gud, opp. 15 Og levittene bar den på skuldrene sine etter bærestengene, slik som Moses hadde befalt dem etter Herrens ord.

16 Nå sa David til de øverste blant levittene at de skulle la sine brødre sangerne tre fram med musikkinstrumentene, med harper, lyrer og cymbler. De skulle spille på dem og la gledessangen tone. 17 Da lot levittene Heman, sønn av Joel, tre fram, og av hans brødre Asaf, sønn av Berekja, og av deres brødre, Merari-sønnene, Etan, sønn av Kusjaja. 18 Sammen med dem var deres brødre av annen rang: Sakarja, Ja'asiel, Sjemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Ma'aseja, Mattitja, Eliflehu, Mikneja, Obed-Edom og Je'iel, dørvokterne. 19 Sangerne Heman, Asaf og Etan skulle slå på bronsecymbler. 20 Sakarja, Asiel, Sjemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Ma'aseja og Benaja skulle spille på harpe etter «Alamot». 21 Og Mattitja, Eliflehu, Mikneja, Obed-Edom, Je'iel og Asasja skulle spille på lyre etter «Sjeminit» for å lede sangen. 22 Kenanja, den øverste av de levittiske sangerne, skulle lede sangen; for han forstod seg på det. 23 Berekja og Elkana var dørvoktere ved paktkisten. 24 Prestene Sjebanja, Josjafat, Netanel, Amasai, Sakarja, Benaja og Elieser blåste i trompeter foran Guds paktkiste. Og Obed-Edom og Jehia holdt vakt ved døren.

25 Så gikk David og de eldste i Israel sammen med tusenmannsførerne av sted. Med jubel skulle de føre Herrens paktkiste opp fra Obed-Edoms hus. 26 Fordi Gud hjalp levittene som bar kisten, ofret de sju okser og sju værer. 27 David var kledd i en kappe av fint lin, og like ens alle levittene som bar paktkisten, og sangerne og Kenanja som ledet sangen når de stemte i. David hadde også på seg en prestedrakt av lin.

28 Slik førte hele Israel Herrens paktkiste opp under jubelrop og hornlåt, til lyden av trompeter og cymbler, til harpe- og lyrespill. 29 Da paktkisten ble ført inn i Davids-byen, så Mikal, Sauls datter, ut av vinduet. Hun fikk øye på kong David som hoppet og danset, og hun foraktet ham.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.